Blog Zita Pels: Trots op Actieagenda circulaire economie

(03 december 2020)

We zijn er bijna! De nieuwe Actieagenda circulaire economie 2021-2025 is zo goed als af.

We bespreken de Actieagenda op 18 januari in de Statencommissie Economie, Financiën en Bedrijfsvoering. Daarna geeft Gedeputeerde Staten begin februari als het goed is de figuurlijke klap op het stuk.

Het is het team Circulaire Economie gelukt om belangrijke keuzes te maken uit een zee van mogelijkheden die deze nieuwe economie biedt. Wat pak je als eerste op? Wat draagt op korte en lange termijn bij om volledig circulair te zijn in 2050? En welke rol pak je als provincie? De Actieagenda laat zien wat Noord-Holland de komende 5 jaar gaat doen om de transitie naar een circulaire economie te versnellen.  

Onderwerp naar mijn hart

In 2019 nam ik het circulaire stokje over van gedeputeerde Jack van der Hoek. Circulaire Economie is een onderwerp naar mijn hart, dus om hiermee aan de slag te gaan als nieuwe gedeputeerde was bepaald geen straf. De provincie voert pas sinds 2017 actief beleid om tot een circulaire economie te komen. De actieagenda die er op dat moment lag, was veelomvattend en daarmee passend bij de nog relatief nieuwe opgave voor ons. Samen met andere overheden, het bedrijfsleven, samenwerkingsverbanden en ook kleinere initiatieven, hebben we het speelveld van de circulaire economie ontdekt.

Dat speelveld ontwikkelde en ontwikkelt zich in een razendsnel tempo. De afgelopen jaren lieten duidelijk zien dat er nog veel stappen te zetten zijn. Die moeten ervoor zorgen dat we de ambitie halen om in 2050 volledig circulair te zijn, en in 2030 halverwege die opgave zijn. Ik denk daarbij bijvoorbeeld aan de fysieke ruimte die circulair ondernemen vraagt, belemmerende wet- en regelgeving, of juist stimulerende wet- en regelgeving die op het moment nog ontbreekt. 

NS Studenten Challenge

Door lessen die we leerden en kennis die we sinds 2017 opdeden, is de nieuwe actieagenda concreter geworden. Iedere actie draagt op zijn eigen manier bij aan de stip op de horizon. De ene helpt de transitie te versnellen, de andere draagt juist bij aan de systeemverandering die nodig is op de lange termijn. Ik ben zelf erg gek op onze MKB-innovatieprogramma’s zoals de Circo-Tracks en het versnellingsprogramma GO!-NH voor duurzame innovaties. Er zijn in Noord-Holland al vele koplopers actief, kijk maar naar de recent verschenen Innovatie Top 100, waarin de meeste bedrijven uit de lijst uit Noord-Holland komen. De programma’s zorgen ervoor dat het aantal circulaire ondernemers vergroot wordt. Dat is natuurlijk fantastisch, concreet en helpt op de korte termijn te versnellen in Noord-Holland.

Uit een participatietraject met belangrijke samenwerkingspartners als gemeenten, Noord-Hollandse bedrijven en kennisinstellingen kwamen ook een aantal mooie acties voor de Actieagenda. Zo gaan we aan de slag met de essentiële opgave om coalities tussen partijen te smeden om grondstofketens te vormen. We gaan actief lobbyen richting het Rijk en de EU om knelpunten in wet- en regelgeving in de transitie weg te nemen.

Gemeenten ondersteunen

Een ander belangrijk punt uit het participatietraject kwam vanuit gemeenten. Een aantal van hen is al actief op het gebied van circulaire economie. Er zijn ook gemeenten die dat nog niet zijn. In de nieuwe actieagenda zit dan ook een duidelijke regionale aanpak waarin wij als provincie de gemeenten faciliteren en ondersteunen om met circulaire economie aan de slag te gaan en hun rol te vinden en te pakken. Dit is echt nieuw. Ik kijk er naar uit om met gemeenten in gesprek te gaan en samen te werken om de transitie te versnellen. En dan is er nog veel meer moois dat op stapel staat, maar dat is voor een volgende blog. 

We weten wat we willen bereiken, maar natuurlijk nog niet precies wat uiteindelijk de uitkomsten zijn. Het is en blijft een transitie in ontwikkeling, waarin ook wij als provincie flexibel moeten durven zijn. En waarin we blijven leren door vallen en opstaan om de stip op de horizon samen te bereiken. Uiteindelijk zal de rol van gedeputeerde circulaire economie niet meer bestaan. Dan is circulariteit onderdeel van alle provinciale opgaves en geïntegreerd in de portefeuilles van alle gedeputeerden. Dan hebben we het niet meer over economie en circulaire economie, maar dan is er maar één economie. Een circulaire.

Tot het zo ver is, zetten we met deze Actieagenda de schouders eronder. Ik kan niet wachten om in 2021 aan de slag te gaan!

Portret Zita Pels
 

Uitgelicht