Fietsbruggen uit 3D-printer voor beton

(02 februari 2021)

Langs de N243 tussen Alkmaar en Avenhorn komen 4 nieuwe 3D-geprinte fietsbruggen. De innovatieve techniek van 3D-betonprinten past bij een duurzame toekomst waarin de provincie Noord-Holland steeds meer circulair en modulair gaat bouwen. In de week van de circulaire economie vertelt projectmanager Jean de Nijs in dit artikel over het innovatieve project.

betonprinter

 

Innovatie

Gebiedsaannemer BAM Infra, die in verschillende regio’s in Noord-Holland het beheer en onderhoud uitvoert, heeft het 3D betonprinten bij de provincie ingebracht als innovatie. Projectmanager Jean de Nijs: “De fietsbruggen van het project N243 in Alkmaar en de Beemster lenen zich daar uitstekend voor, omdat het een serie van 4 is. Daardoor kan gevarieerd worden in vormgeving en constructie. Verder zijn fietsbruggen qua risico, vanwege de omvang en belasting, beter te beheersen dan een grote verkeersbrug voor auto- en vrachtverkeer.”

Video: Hoe werkt 3D-betonprinten van fietsbruggen: https://www.youtube.com/watch?v=VnTwschpFj4&feature=youtu.be

Video 3D

Minder materiaal, afval en arbeidskrachten

Met de innovatieve techniek van 3D-betonprinten wil de provincie bijdragen aan een duurzame toekomst waarin we steeds meer circulair en modulair gaan bouwen. De verwachting is dat met een ontwikkelde 3D betonprint-techniek constructies met minder materiaal gebouwd worden en dat tijdens het bouwproces minder afval wordt geproduceerd, zoals de bekisting voor het beton. Ook wordt de bouwlogistiek vereenvoudigd en zijn er minder arbeidskrachten nodig.  

visualisatie

Jean de Nijs: “In de afgelopen periode hebben we een Life Cycle Analysis (LCA)-berekening opgesteld waarbij een vergelijking is gemaakt tussen een traditionele in situ betonnen fietsbrug, die ter plaatse wordt gestort, een fietsbrug met betonnen geprefabriceerde ‘prefab’ liggers en de 3D beton geprinte fietsbrug. Een levenscyclusanalyse van een product, ook wel wieg-tot-graf-analyse genoemd, is een methode om de totale milieubelasting te bepalen van een product gedurende de hele levenscyclus. Dat wil zeggen: winning van de benodigde grondstoffen, productie, transport, gebruik en afvalverwerking. Hierbij berekenen we wat de milieuwinst is van het 3D betonprinten. Uit de vergelijking kwam de 3D betonprint fietsbrug als meest duurzame uit de bus. Dit komt onder andere door het lage eigen gewicht van de brug - door minder materiaal vanwege de geprinte holle constructie - en de beperkte hoeveelheid wapeningsstaal dat we gebruiken.”

2021

“In 2020 hebben we het testen van proefstukken bij de TU Eindhoven succesvol doorlopen en bleek de sterkte overeen te komen met de opgestelde berekeningen. Momenteel zijn we bezig met het opstellen van het contract en worden de vergunningen aangevraagd zoals de omgevingsvergunningen (bouw) en de watervergunning. Het streven is om in de zomer van dit jaar 3 bruggen te bouwen. De 4e brug wordt gebouwd als we het groot onderhoud van de N243 uitvoeren, waarbij we de 14 km lange weg veiliger maken.”

elementen fietsbrug

Uitgelicht