Handen ineen voor nieuwe en duurzame Cruquiusbrug

(10 december 2020)

De provincie Noord-Holland, Vervoerregio Amsterdam, Hoogheemraadschap Rijnland, gemeente Heemstede en gemeente Haarlemmermeer tekenen op donderdag 10 december 2020 de samenwerkingsovereenkomst voor de nieuwe duurzame Cruquiusbrug (N201) in Heemstede. Samen met de vier partners verbetert de provincie Noord-Holland de doorstroming van het wegverkeer op de N201. Door tegelijkertijd de Cruquiusbrug op een innovatieve en duurzame wijze te vervangen werkt de provincie ook haar duurzaamheidsambities verder uit.

Ondertekening bestuurders

Wethouder Marja Ruigrok (Vervoerregio Amsterdam en gemeente Haarlemmermeer), hoogheemraad Ineke van Steensel-van Hage (Hoogheemraadschap Rijnland), burgemeester Astrid Nienhuis (gemeente Heemstede) en gedeputeerde Jeroen Olthof (provincie Noord-Holland) ondertekenen op 10 december 2020 de samenwerkingsovereenkomst Cruquiusbrug.

Cruquiusbrug

Duurzame Cruquiusbrug

De Cruquiusbrug (N201) wordt in 2022 – 2023 vernieuwd. De oostelijke brug richting Heemstede wordt vervangen en verbreed. Ook vindt er in deze periode groot onderhoud plaats aan de westelijke brug richting Hoofddorp. De nieuwe Cruquiusbrug is een bijzonder en ambitieus innovatieproject. De brug wordt circulair, energieneutraal en zo onderhoudsarm mogelijk gebouwd. De doelstelling is een energieneutrale brug te realiseren die (zoveel mogelijk) zelfvoorzienend is en evenveel energie opwekt als dat de brug verbruikt. Ook wordt de nieuwe brug gebouwd met gestandaardiseerde brugonderdelen die makkelijk opnieuw gebruikt kunnen worden of vervangen. De Cruquiusbrug vormt een goed voorbeeld hoe door de inzet van innovatieve technologie een bijdrage wordt geleverd aan het terugdringen van de CO2-uitstoot.

PIP-procedure en aanbesteding

De provincie doorloopt de procedure van het Provinciaal Inpassingplan (PIP). Naar verwachting stellen Provinciale Staten van Noord-Holland het definitieve PIP Cruquiusbrug in het voorjaar 2021 vast. Hierna volgt een terinzagelegging van 6 weken voor eventueel bezwaar. De aanbestedingsprocedure verwacht de provincie in 2021 af te ronden. De ingebruikname van de brug staat gepland op begin 2024.

Meer informatie

Raadpleeg de website van de Cruquiusbrug voor de meest actuele stand van zaken én achtergrondinformatie over de PIP-procedure. Met vragen over de procedure of werkzaamheden kunnen (vaar)weggebruikers contact opnemen met het Servicepunt van de provincie via 0800 0200 600 (gratis), of per mail: servicepunt@noord-holland.nl.

Uitgelicht