Kerstbomen in de berm als tijdelijke barrière sluipverkeer

(29 december 2020)

Op de provinciale weg N241 in ’t Veld, gemeente Hollands Kroon wil de provincie Noord-Holland samen met de buurt kerstbomen plaatsen in de berm, als oplossing voor sluipverkeer.

Automobilisten wisselen tussen de N241 en de parallelweg, en gebruiken hiervoor de berm. De buurt wordt opgeroepen om kerstbomen aan te melden voor de actie. 

Tijdelijke veilige barrière

De provincie Noord-Holland vraagt omwonenden om kerstbomen met kluit te bewaren, om die met de gebiedsaannemer WaakSaam tijdelijk een tweede leven te geven in de bermen. De bomen vormen een veilige barrière voor het verkeer en de gezamenlijke actie is een signaal naar weggebruikers die de berm als doorsteek gebruiken.

Kerstbomen inzamelen

Omwonenden die een kerstboom over hebben kunnen deze aanmelden voor de actie. De provincie zorgt samen met hen en de gebiedsaannemer voor een plekje in de berm. Vereisten aan de boom zijn dat deze een kluit heeft en circa 1.50 meter hoog is. Na aanmelden wordt contact opgenomen over de vervolgstappen. 

Aanmelden

Er kan slechts een beperkt aantal bomen worden verwerkt, dus omwonenden wordt gevraagd snel aan te melden via GCKvNH@noord-holland.nl. Vermeld naam, telefoonnummer, adres, grootte van de boom en of u bereid bent mee te helpen op vrijdag 15 januari 2021. 

Kerstboom

Parallelweg en rotondes

Langs de N241 ligt naast de provinciale weg een parallelweg voor langzaam verkeer (agrarische voertuigen, brommobielen) en aanwonenden. De parallelweg wordt echter veelvuldig gebruikt om verkeer in te halen op de provinciale weg, waarbij de berm wordt gebruikt om te wisselen tussen de wegen. Ook is er verkeer dat afsnijdt via de berm. Dit veroorzaakt onveilige situaties. De provincie wil het probleem samen met de buurt op korte termijn oplossen door bomen te plaatsen op 3 locaties. 

Langetermijnoplossing

In de ecologische structuur van dit gebied passen geen dennenbomen. De kerstbomen zijn dus een tijdelijke oplossing. De provincie werkt aan een langetermijnoplossing. Hoogstwaarschijnlijk wordt er op den duur een haag geplant.