Subsidie voor lessen aan jongeren over veilig verkeersgedrag

(28 december 2020)

De provincie Noord-Holland stelt dit jaar ruim € 1,3 miljoen beschikbaar voor verkeerseducatie.

2 jeugdige verkeersdeelnemers op de fiets

De provincie verwacht dat met voorlichting over verkeersveiligheid aan jongeren de veiligheid in het verkeer verbetert. Organisaties kunnen vanaf 1 januari 2021 tot en met 18 februari 2021 subsidie aanvragen bij de provincie. 

De provincie Noord-Holland heeft een taak in het verbeteren van de verkeersveiligheid: niet alleen op of langs de wegen, maar ook door voorlichting en bewustwording. Uit onderzoek is gebleken dat voorlichting aan jongeren over verkeersregels en gevaarlijke verkeerssituaties effect heeft.

Vooral jongeren en onervaren verkeersdeelnemers vertonen vaker onveilig verkeersgedrag. Denk aan rijden door rood licht, te snel rijden, rijden onder invloed of afgeleid zijn in het verkeer door mobielgebruik. Ook scholieren behoren tot de belangrijkste risicogroep, vooral rond de leeftijd dat kinderen voor het eerst zelfstandig naar school fietsen. 

Subsidie aanvragen

Ieder jaar stelt de provincie Noord-Holland subsidie beschikbaar aan projecten die een bijdrage leveren aan de verkeersveiligheid van jongeren. Gemeenten, verenigingen, stichtingen en bedrijven kunnen vanaf 1 januari tot en met donderdag 18 februari 2021 subsidie aanvragen voor projecten die zich richten op verkeerseducatie op middelbare scholen en scholen voor voortgezet onderwijs.
Voorgaande jaren is subsidie toegekend aan projecten variërend van theoretische en praktische verkeerslessen tot wat de gevolgen zijn van het gebruik van sociale media onderweg. Op de webpagina verkeerseducatie staan alle projecten die de afgelopen jaren mede mogelijk zijn gemaakt door de provincie. De subsidieregeling Gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid 2021 Noord-Holland en de subsidievoorwaarden staan in het subsidieloket.
 

Uitgelicht