Wilhelminasluis archeologische schatkamer

(24 december 2020)

In de laatste film die gemaakt is over de Wilhelminasluis, vertelt historicus Piet Kleij over de resultaten van het baggeren van de Wilhelminasluis. Dat was nodig om de sluis te verdiepen als onderdeel van de vernieuwing ervan.

Kleij is historicus van Zaanstad en heel enthousiast over de bijna 180.000 opgegraven voorwerpen. Die voorwerpen geven een beeld van de grote economische bedrijvigheid rond de Zaan en de belangrijke rol die de sluis en Zaandam daarin hadden vanaf de vroege middeleeuwen. Over die geschiedenis was tot nu toe weinig bekend.

De vondsten bevatten voorwerpen die stammen uit de middeleeuwen tot aan de huidige tijd. Er zijn bijvoorbeeld kogels uit de Spaanse tijd gevonden, Italiaans aardewerk en bot van walviskaak. 

Archeologen zijn de komende jaren druk bezig om alle andere vondsten te bestuderen, dus het duurt nog enkele jaren duren voordat de vondsten tentoongesteld kunnen worden.

Wel worden in 2021 alvast 2 mesheften en oude porseleinscherven tentoongesteld in het Huis van Hilde.

Wilhelminasluis
Bekijk de video over de vondsten