Zorgvuldigheid bij locatiebepaling tijdelijke Zaanbrug

(22 december 2020)

De provincie werkt in samenwerking met de gemeenten Zaanstad en Wormerland aan de vervanging van de Zaanbrug. Voordat de oude Zaanbrug wordt verwijderd, komt er een tijdelijke brug. Het bepalen van de locatie van deze brug kost tijd en vraagt om zorgvuldige afweging. De provincie verwacht begin 2021 de locatie bekend te maken.

Op dit moment zijn alle pijlen erop gericht om de locatie van de tijdelijke brug vast te stellen. Dit gebeurt met grote zorgvuldigheid. Het belang van de bewoners en ondernemers in de directe omgeving van de Zaanbrug wordt daarin meegenomen. Daarnaast wordt externe deskundigen gevraagd om advies te geven, worden de verkeerscijfers in beeld gebracht en laat de provincie onderzoeken uitvoeren. 

Onderzoeken

De provincie Noord-Holland neemt daarbij ook de mogelijkheden buiten de locatie in het verlengde van de Lassiestraat mee in dit onderzoek. Relevant voor de uitkomsten van de onderzoeken is het aantal te verwachten motorvoertuigen dat gedurende de werkzaamheden dagelijks gebruik gaat maken van de tijdelijke brug en de wegen rondom het projectgebied. Het actualiseren en inpassen van deze verkeersgegevens vergt meer tijd dan vooraf was voorzien. Zodra de uitkomsten van de onderzoeken over de locatie van de tijdelijke brug gereed zijn en de meest geschikte locatie is bepaald, worden belanghebbenden hierover geïnformeerd. 

Werkzaamheden

De aannemer is op de achtergrond al druk bezig met de voorbereidingen voor het bouwen van de nieuwe brug. Als de locatie van de tijdelijke brug bekend is, kan ook de planning definitief gemaakt worden. De inschatting is dat de werkzaamheden ongeveer 1,5 jaar gaan duren. De aannemer start met de bouw van de tijdelijke brug en aanpassingen aan de aangrenzende wegen. Daarna wordt de bestaande brug vernieuwd. 

Voordelen nieuwe brug

De Zaanbrug tussen Wormer en Wormerveer wordt vervangen omdat de brug aan het einde van zijn levensduur is. Het vervangen van de brug biedt direct een aantal voordelen. Zo krijgt de nieuwe Zaanbrug een ruimere doorvaart, waardoor de brug minder vaak en minder lang open hoeft. Dit is zowel voor de scheepvaart als voor het wegverkeer erg gunstig. De nieuwe brug biedt ook meer ruimte voor fietsers en voetgangers, wat de veiligheid voor deze groep verkeersdeelnemers vergroot. 

Tijdelijke brug

Om de nieuwe brug te kunnen realiseren en om de overlast als gevolg van deze werkzaamheden zoveel mogelijk te beperken, wordt in de buurt van de Zaanbrug een tijdelijke brug aangelegd. Deze is zowel geschikt voor voetgangers en fietsers als voor personenauto’s en nood-, en hulpdiensten. Zo blijven scholen, winkels, horeca, bedrijven en het NS-station voor iedereen goed bereikbaar.

Uitgelicht