Amsterdam moet meer statushouders huisvesten

(12 februari 2020)

De gemeente Amsterdam moet meer huizen aanbieden aan vluchtelingen die een verblijfsvergunning hebben gekregen.

Gemeenten krijgen hiervoor een taakstelling van de minister en de provincie moet er op toezien dat gemeenten hieraan voldoen. Omdat de gemeente Amsterdam niet aan de taakstelling voldoet, onderneemt de provincie actie.

Taakstelling

Gemeenten krijgen elk halfjaar van de rijksoverheid een taakstelling voor de huisvesting van statushouders. De hoogte van deze taakstelling hangt af van het aantal inwoners van de gemeente en het verwachte aantal statushouders.

De gemeente Amsterdam vangt al jarenlang te weinig statushouders op. De provincie is hierover meerdere malen met de gemeente Amsterdam in gesprek gegaan. Het lukt de gemeente Amsterdam echter maar niet voldoende statushouders te huisvesten.

Inhalen achterstand

De gemeente Amsterdam krijgt nog tot 1 juli 2020 de gelegenheid om de achterstand in te halen. De provincie vertrouwt erop dat dit gaat lukken. Mocht het niet lukken dan gaat de provincie de achterstand op kosten van de gemeente Amsterdam wegwerken. De provincie gaat dan onder andere met gemeenten in gesprek die al aan hun taakstelling voldoen om te kijken of deze gemeenten wat extra’s kunnen doen.

Ook zal de provincie met ontwikkelaars onderzoeken of er tijdelijke woonunits geplaatst kunnen worden en met woningcorporaties in gesprek gaan over wat er mogelijk is.

Verder uitstel niet te rechtvaardigen

De provincie Noord-Holland vindt het belangrijk dat gemeenten aan hun taakstelling voldoen. Als er onvoldoende woningen beschikbaar zijn, moeten statushouders langer verblijven in asielzoekerscentra. Ze kunnen hun inburgering in de Nederlandse samenleving dan niet starten.

De provincie vindt ook dat ze het naar gemeenten, die wel tijdig hun taakstelling realiseren, niet kan rechtvaardigen om verder uitstel te verlenen aan de gemeente Amsterdam.