Praat mee over pachtbeleid provincie

(18 februari 2020)

Het pachtbeleid van de provincie Noord-Holland gaat veranderen.

Landelijk gebied met runderen bij een boerderij in de provincie Noord-Holland

Een rondgang langs onder andere agrarische pachters leverde een wensenlijstje op waar de provincie mee aan de slag is gegaan. De uitkomsten worden gepresenteerd tijdens regionale inloopbijeenkomsten waar agrariërs die van de provincie pachten of geprobeerd hebben grond te pachten en andere belangstellenden voor zijn uitgenodigd.

De wijze van aanbieding van pachtgronden is bijvoorbeeld onder de loep genomen. Nu kunnen belangstellenden zich aanmelden, waarbij niet kan worden ingeschreven op een specifiek perceel. Ook moet voor elke inschrijving opnieuw de bedrijfsgegevens worden aangeleverd. Door gebruik te gaan maken van een online portaal kunnen pachters zich wel inschrijven op grond van hun keuze. Bedrijfsgegevens hoeven dan ook maar één keer aangeleverd te worden bij het aanmaken van een profiel.

Ook ligt er het plan om, waar het kan, pachtcontracten standaard voor 4 (akkerbouw) of 6 jaar (grasland) af te sluiten. Daardoor kunnen agrariërs een lange termijn planning maken voor hun bedrijfsvoering én wordt de grond beter beheerd.

Daarnaast wil de provincie het aanpassen van de pachtprijs, de selectiecriteria, de toedeling én de gebruikersvoorwaarden met de aanwezigen bespreken. De reacties worden meegenomen in het definitieve besluit over het wijzigen van het pachtbeleid. Naar verwachting nemen Gedeputeerde Staten en vervolgens Provinciale Staten daarover in het voorjaar een besluit.

Pachtgronden

De provincie Noord-Holland heeft ongeveer 1.700 hectare agrarische grond in eigendom. Deze grond is bestemd voor provinciale projecten zoals realisatie van nieuwe natuur, infrastructuur, gebiedsontwikkeling of verkoop. Totdat de grond wordt ingezet voor het voorgenomen provinciale project of verkoop, wordt deze in pacht uitgegeven aan agrarische ondernemers.

Aanmelden

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via het mailadres verpachtingenPNH@noord-holland.nl. De data en locaties voor de verschillende regionale inloopbijeenkomsten vindt u hieronder. Met vragen kunt u terecht bij Sylvia Fens via fenss@noord-holland.nl.

Datum en tijd Locatie
Dinsdag 25 februari van 13.00 tot 15.00 uur Café Zaandam, Zuiddijk 39 in Zaandam
Woensdag 26 februari van 13.00 tot 15.00 uur Van der Valk Hotel Haarlem, Toekanweg 2 in Haarlem
Dinsdag 3 maart van 13.00 tot 15.00 uur Juffrouw Jansen, Melkmeent 9 in Hilversum
Woensdag 4 maart van 13.00 tot 15.00 uur Babylon Hotel Heerhugowaard, Pannekeetweg 20 in Heerhugowaard
Donderdag 5 maart van 13.00 tot 15.00 uur Restaurant De Zingende Wielen, Akkerweg 39 in Den Oever
Maandag 16 maart van 13.00 tot 15.00 uur Projectbureau N23, Keern 231A in Zwaag