Vervolgstappen onderzoek gezondheid IJmond

(06 februari 2020)

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) doet in opdracht van de provincie en de gemeenten Velsen, Beverwijk en Heemskerk onderzoek naar de gezondheid in de IJmond. De eerste tussenresultaten worden in de zomer van 2020 verwacht.

Fietser bij fabriek van Tata Steel/Harsco

Het onderzoeksvoorstel van het RIVM is opgedeeld in 3 clusters: A t/m C. Het RIVM adviseert een gefaseerde aanpak. Dit betekent dat vervolgstappen worden bepaald op basis van informatie uit voorgaande clusters. In opdracht van de provincie is het RIVM alvast gestart met het onderzoeken van een aantal zaken binnen cluster A, het zogenoemde basisonderzoek. Na afstemming met de klankbordgroep – bestaande uit inwoners uit de IJmond, een huisarts en experts – brengt het RIVM vervolgens advies uit over de overige stappen. Op basis van dit advies nemen de provincie en de gemeenten een besluit over de vervolgstappen.

Het is nog niet bekend wanneer de eerste resultaten bekend zijn. Dit hangt af van de invulling van het onderzoek. De eerste tussenresultaten van het onderzoek worden tegen de zomer van 2020 verwacht.

Onafhankelijke rol RIVM

Het RIVM werkt voor het onderzoek samen met de GGD Kennemerland, GGD Amsterdam, het NIVEL en inwoners van de IJmond. De onafhankelijke positie van RIVM is vastgelegd in de Wet op het RIVM. Er is een klankbordgroep opgericht waar omwonenden en experts van andere organisaties deel van uitmaken. De klankbordgroep adviseert de stuurgroep over het onderzoek. De stuurgroep bestaat uit de provincie en de gemeenten in de IJmond.

Onderzoek gezondheid IJmond

Het RIVM is in 2019 gestart met het project ‘Grafietregen en gezondheid’. De grafietregens bij Harsco/Tata Steel in 2018 en 2019 hebben tot veel vragen en zorgen bij de inwoners van de IJmond geleid. Het RIVM heeft die vragen verzameld. Een deel van de vragen zijn in juli 2019 op basis van bestaande kennis door het RIVM beantwoord en gepubliceerd. Daarna heeft het RIVM op basis van de verzamelde informatie een voorstel opgesteld voor verder onderzoek.

Actuele informatie over het onderzoek is te vinden op de website van de RIVM.