Vraag subsidie aan voor natuurproject

(03 februari 2020)

Het aanleggen van een biodivers eetbos, monitoren van akkervogels en aandacht voor een groene omgeving bij een zorginstelling.

Het zijn enkele vrijwilligersprojecten die vorig jaar een subsidie ontvingen van het 'Betrekken bij groen-fonds’.

In februari kunnen vrijwilligersorganisaties nieuwe aanvragen indienen voor hun projecten. De provincie Noord-Holland stelt hiervoor in 2020 € 102.000 beschikbaar.

Projecten die 18 tot 35-jarigen betrekken bij natuur en projecten die zich richten op duurzame onderwerpen zoals natuur en klimaat, en natuur en gezondheid maken een grotere kans op een bijdrage voor hun project.

De inzet van vrijwilligers die werken voor de natuur en het landschap van Noord-Holland is onmisbaar. Maar liefst 14.000 inwoners zorgen voor natuuronderhoud, informeren publiek over natuur of leveren gegevens voor wetenschappelijk onderzoek zoals het tellen van bepaalde vogels. Daarnaast zorgen deze vrijwilligersprojecten ervoor dat inwoners met elkaar in contact komen. Dit is een, volgens de vrijwilligers zelf, zeer welkome bijvangst van dit werk.

Samenwerking

Betrekken bij groen is een gezamenlijk programma van de terreinbeherende organisaties (TBO’s) zoals Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten, en bedoeld om de actieve betrokkenheid van mensen bij groen te vergroten. De provincie Noord-Holland geeft subsidie als onderdeel van de aanpak Groen Kapitaal. Landschap Noord-Holland en IVN Noord-Holland voeren het programma uit.

Aanvragen van subsidie gaat via de website van Landschap Noord-Holland.