Werksessie over invulling Nieuwe Polderplas

(17 februari 2020)

In de Vrijbuiter in Loosdrecht is donderdag 13 februari 2020 tijdens een tweede werksessie gesproken over de invulling van de Nieuwe Polderplas.

Een groep gemotiveerde inwoners en belangenbehartigers heeft schetsen gemaakt waarbij alle belangen in ogenschouw zijn genomen.

De plas langs de Bloklaan in Loosdrecht biedt kansen voor natuurontwikkeling, recreatie en het bevorderen van de waterkwaliteit. Inwoners konden zich voor december aanmelden om mee te denken over de invulling van dit gebied.

Deze 2e werksessie, georganiseerd door de projectgroep De Nieuwe Polderplas, werd geleid door projectleider Henk Otten. Hij nam de tijd voor een nadere kennismaking en verwelkomde enkele nieuwe gezichten in de groep van ruim 20 personen. Henk Otten: “Het is altijd goed te weten hoe een ieder aan tafel zit en waar zij kansen zien en/of zorgen hebben.” Otten gaf opnieuw aan dat het gaat om een ‘quick scan’ voor het verkennen van de ontwikkelmogelijkheden. “Het is de bedoeling om daarbij in kansen te denken en met de groep te onderzoeken waar de overlap te vinden is in elkaars belangen en ideeën.”

Ideeën en mogelijkheden

Landschapsarchitect Tom Bullens liet in een presentatie zien welke ideeën tijdens de eerdere bewonersavond, de eerste werksessie en de inloopavond van 20 januari 2020 zijn verzameld. Hij vatte dit samen in 3 varianten met in iedere variant ruimte voor wandelrecreatie, natuur en waterkwaliteit. Na deze terugkoppeling van de landschapsarchitect was het aan de deelnemers zelf. Wat zijn mijn wensen en ideeën? Wat vind ik belangrijk? Vallen mijn belangen te combineren met die van anderen? Onder het genot van soep en broodjes gingen 3 groepen aan de slag. Deelnemers gingen met elkaar in gesprek met behulp van kaartmateriaal, vulden elkaars ideeën aan en maakten samen schetsen.

Deelnemers aan het werk

Resultaten delen

Eenmaal uitgediscussieerd en klaar, presenteerden de groepen de resultaten aan elkaar. Verteld werd hoe men de nieuwe inrichting het liefste voor zich ziet. De mogelijkheden voor wandelroutes, kanovaren, herstel van legakkers en oeverbescherming werden in meerdere varianten getoond. Fort Spion werd bij iedereen gezien als een mooi ijkpunt om naartoe te gaan en vanuit te vertrekken voor wandelingen en kanovaart. Zelfs de fietspont kan aanmeren in één van de varianten.

Henk Otten: “Een mooie creatieve oogst. Ondanks enkele gevoelsmatige bezwaren die er leven is er toch vooral constructief nagedacht over gezamenlijke oplossingen. Complimenten aan de groep vrijwilligers en belangenbehartigers.”

Hoe is de avond ervaren?

Alle deelnemers konden zich tot slot uitspreken hoe de avond is ervaren. “Meedenken met elkaar”, “Nuttig”, “Na chaos komt er toch iets uit”, “Positief”, "constructief", “Leuk dat je je woordje kunt zeggen, het is ons leefgebied”, waren enkele van de positieve reacties. 

Hoe verder?

Afgesproken is dat Tom Bullens en de projectgroep de varianten uitwerken en terugleggen aan de deelnemers. Daarna en tot slot worden de resultaten tijdens een inloopavond getoond. Belangstellenden kunnen dan reageren. Uiteindelijk is het aan de Stuurgroep Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen te beslissen wat met de resultaten van de quick scan te doen.