Werkzaamheden Venetapark in Hilversum

(06 februari 2020)

Op 17 februari start de bouw van de weg over het Venetapark. De weg is nodig om bestemmingsverkeer straks – als de Oosterengweg is afgesloten – vanaf de zijde van de Liebergerweg toegang te geven tot het Venetapark.

Werkzaamheden Venetapark in Hilversum

De weg is eind maart klaar voor gebruik en wordt in de maand april verder afgemaakt. 

De werkzaamheden

We beginnen met het verwijderen van lantaarnpalen en trottoirbanden. De grond die we afgraven gaat naar Anna’s Hoeve en wordt gebruikt voor de bouw van de natuurbrug daar. Vervolgens brengen we de riolering aan. Langs de weg komen keerwanden (L-vormige elementen) die het hoogteverschil van de weg tot de bermen opvangen. Het trottoir en de weg worden bestraat en voorzien van straat- en verkeerslichten. De beplanting in de groenperken wordt in november aangebracht. Er komen twee extra parkeerplaatsen op het parkeerterrein.

Hinder en bouwverkeer

In totaal gaat het om zo’n 100 vrachten met grond en het aanvoeren van materialen. De appartementen en het parkeerterrein op het Venetapark blijven gewoon bereikbaar. Het verkeer op de Liebergerweg ondervindt geen hinder van de werkzaamheden.