Aanvraag omgevingsvergunning bouw hal Harsco Metals

(08 januari 2020)

Harsco Metals heeft bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) een aanvraag ingediend voor een uitgebreide omgevingsvergunning voor de bouw van de Rozaslakhal.

Vooruitlopend op de vergunning heeft de OD NZKG toestemming verleend aan Harsco Metals om een betonnen fundering te storten. Dit is een zogenaamde gedoogtoestemming. Op deze manier kan het beton uitharden en loopt de bouw geen vertraging op.

Het terrein van Harsco Metals.

Harsco Metals heeft eind november 2019 een aanvraag ingediend voor een uitgebreide omgevingsvergunning voor de bouw van de Rozaslakhal. Dit is een gesloten hal die moet voorkomen dat bij de verwerking van Rozaslak grafiet kan vrijkomen. Eerder zorgde grafietregen voor veel overlast in de omgeving van Harsco Metals en Tata Steel.

Voor de vergunningaanvraag geldt een uitgebreide procedure van 26 weken. Formeel kunnen de werkzaamheden voor de binnenhal pas starten wanneer een vergunning is verleend. Harsco Metals heeft daarom ook een gedoogverzoek ingediend. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) heeft namens de provincie Noord-Holland toestemming gegeven. Harsco Metals kan daardoor eerder starten met de voorbereidende werkzaamheden, zoals het storten van de fundering van de ‘inner shell’ (binnenhal) van de Rozaslakhal. In april 2019 is al een vergunning verleend voor de buitenkant van de hal.

Grafietregen

Rozaslak is een restproduct dat vrijkomt bij de productie van staal. Het grafiet is afkomstig van Harsco Metals, dat op het terrein van Tata Steel in IJmuiden onder meer Rozaslak verwerkt. Bij de verwerking van Rozaslak komen stoomwolken vrij en daar zitten soms grafietdeeltjes in. De wind neemt de stoomwolken mee en door condensatie komt het stof op de grond terecht. Dat zijn de zogenaamde grafietregens. Om de overlast van de grafietregens te stoppen, zijn er door de Omgevingsdienst NZKG en door Tata Steel zelf al diverse maatregelen genomen. De Rozaslakhal is een definitieve oplossing.

Kijk voor meer informatie over de aanvraag voor de omgevingsvergunning op de website van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.