Analyserapport Landschapsplan gepresenteerd aan stuurgroep

(22 januari 2020)

Op vrijdag 17 januari kwam de stuurgroep Verbinding A8-A9 bij elkaar. Tot genoegen van de overige leden schoof wethouder De Vries van Heemskerk ook weer aan.

Onder meer de volgende onderwerpen kwamen aan de orde:

Analyserapport Landschapsplan

De eerste fase van het Landschapsplan bestond uit het opstellen van een analyserapport. De ingehuurde bureaus presenteerden dit rapport aan de stuurgroep. De stuurgroep sprak haar waardering uit voor het geleverde werk en besprak hoe ze dit rapport in kan zetten bij de volgende fase, waarbij herstelmaatregelen benoemd worden. 

Onderzoek aansluiting Verbinding A8-A9

De ingehuurde bureaus presenteerden aan de stuurgroep hun bevindingen over de mogelijkheden en onmogelijkheden waarop de Verbinding A8-A9 aangesloten kan worden op de bestaande weg. De leden van de stuurgroep bespraken de bevindingen met elkaar en kwamen tot de conclusie dat een verdieping van het onderzoek nodig is. 

Samenwerkingsovereenkomst

Eind 2019 is de gewijzigde samenwerkingsovereenkomst door de provincie Noord-Holland, de Vervoerregio Amsterdam en de gemeente Zaanstad ondertekend. Zo werd voorkomen dat de overeenkomst verliep. Zie ook ‘Samenwerking met partners verlengd’. De overige gemeenten leggen het verlengen van de samenwerking eerst voor aan hun gemeenteraden. De stuurgroep sprak hierover.

Stand van zaken toegevoegde projecten

De stuurgroep is bijgepraat over de projecten ‘verbeteren van de leefbaarheid in Krommenie op korte termijn’ en de ‘aansluiting van Krommenie en Assendelft op het openbaar vervoer’. De partijen gaan hiervoor op zoek naar geschikte adviesbureaus.

Samenstelling stuurgroep Verbinding A8-A9

De stuurgroep Verbinding A8-A9 bestaat uit de verantwoordelijke portefeuillehouder van de Vervoerregio Amsterdam, de verantwoordelijke wethouders van de gemeenten Zaanstad, Uitgeest, Heemskerk, Beverwijk en Velsen en wordt voorgezeten door de gedeputeerde Mobiliteit en Bereikbaarheid van de provincie Noord-Holland. Verder zijn vertegenwoordigers van OCW en Rijkswaterstaat aanwezig als adviserend lid. 

Uitgelicht