Beslissing op bezwaar ongare kooks Tata Steel

(16 januari 2020)

De provincie Noord-Holland legt Tata Steel een last onder dwangsom op vanwege het ontstaan van ongare kooks bij de kooksgasfabrieken.

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) heeft eerder een verzoek van een omwonende om handhavend op te treden tegen Tata Steel afgewezen. Tegen de afwijzing van het handhavingsverzoek is bezwaar ingediend. Na heroverweging is besloten alsnog handhavend op te treden tegen het ontstaan van ongare kooks.

Ongare kooks

In de kooksgasfabrieken van Tata Steel worden van kolen zogenaamde kooks gemaakt. Ongare kooks zijn kolen die onvoldoende zijn verhit. Deze kolen veroorzaken uitstoot die in de vorm van zwarte rook zichtbaar is. Het ontstaan van ongare kook is niet vergund. Er mogen daarom geen ongare kooks ontstaan.

Last onder dwangsom

Aan Tata Steel wordt een last onder dwangsom opgelegd (LOD). De last onder dwangsom houdt in dat Tata Steel een paar weken de tijd krijgt om zelf maatregelen te treffen zodat geen ongare kooks meer ontstaan. Daarna worden dwangsommen verbeurd per incident. Tata Steel is dan een dwangsom verschuldigd aan de provincie Noord-Holland.