Fietspad langs N522 terug

(07 januari 2020)

Maandag 13 januari 2020 start de aannemer met het terugplaatsen van een fietspad langs de N522 Burgemeester Stramanweg en Oranjebaan. Naar verwachting zijn de werkzaamheden medio februari gereed. Vanaf dat moment kunnen (brom)fietsers voorlopig weer gebruik maken van de oorspronkelijke fietsroute en worden de fietsomleidingen door het dorp van Ouderkerk aan de Amstel opgeheven.

Ter voorbereiding op de bouw van de nieuwe brug over de Amstel en het aansluiten van deze nieuwe brug op het huidige wegennet, is het fietspad langs de N522 in het voorjaar van 2019 verwijderd. Nu de bouw van de brug is uitgesteld komt de provincie Noord-Holland de fietsers en inwoners tegemoet door op de locatie van het verwijderde fietspad een tijdelijk fietspad aan te leggen.

Werkzaamheden

De aannemer start 13 januari met het verwijderen van grond en het aanbrengen van de fundering. Daarna wordt het fietspad langs de N522 Burgemeester Stramanweg en Oranjebaan geasfalteerd. Ook plaatst de aannemer het fietspad terug aan de oostkant van Amsteldijk-Noord en wordt het pad aan de westzijde van Amsteldijk-Noord opnieuw bestraat. 

Medio februari 2020 is de oorspronkelijke route in ere hersteld en is de oversteek voor fietsers bij de kruising met de Amstelslag in Amstelveen niet meer nodig. Dan worden ook de tijdelijke verkeerslichten bij de kruising Amstelslag buiten werking gesteld en verwijderd.

Vervolg

Om te kunnen starten met de bouw van de brug heeft de provincie een stuk grond nodig om een verbindingsweg aan te kunnen leggen tussen Amsteldijk-Noord en de kruising van Oranjebaan (N522) met de Amstelslag. Als de grond beschikbaar is, dan wordt eerst de verbindingsweg (tussen Amsteldijk-Noord en kruising Amstelslag) aangelegd. Daarna start de bouw van de brug. Dan wordt ook het tijdelijke fietspad verwijderd en de fietsomleiding opnieuw ingesteld.