Fietspad langs N522 weer open

(31 januari 2020)

De oorspronkelijke fietsroute langs de N522 Oranjebaan en Burgemeester Stramanweg in Ouderkerk aan de Amstel is sinds vrijdagmiddag 31 januari 2020 weer open. De fietsomleidingen door het dorp zijn opgeheven.

De aannemer heeft ook het fietspad aan de oostkant van Amsteldijk-Noord teruggeplaatst en het pad aan de westzijde van Amsteldijk-Noord opnieuw bestraat. Volgende week rond de aannemer zijn werkzaamheden aan de Amsteldijk-Noord af. De tijdelijke verkeerslichten bij de kruising Amstelslag worden binnenkort ook verwijderd.

Fietspad Oranjebaan
Het herstelde fietspad langs de N522 Oranjebaan in Amstelveen. Langs een groot deel van het fietspad staan hekken om te voorkomen dat (brom-)fietsers van de steile helling af kunnen.

Vervolg

Om te kunnen starten met de bouw van de nieuwe brug over de Amstel heeft de provincie een stuk grond nodig om een verbindingsweg aan te kunnen leggen tussen Amsteldijk-Noord en de kruising van Oranjebaan (N522) met de Amstelslag. Als de grond beschikbaar is, dan wordt eerst de verbindingsweg (tussen Amsteldijk-Noord en kruising Amstelslag) aangelegd. Daarna start de bouw van de brug. Dan wordt ook het fietspad langs de N522 weer (tijdelijk) verwijderd en de fietsomleiding opnieuw ingesteld.