Frans Hals Museum in combinatie met Amsterdam Museum uitgekozen na Challenge

(22 januari 2020)

De provincie Noord-Holland draagt het Frans Hals Museum in combinatie met het Amsterdam Museum voor om een jaarlijkse subsidie van €250.000 te ontvangen van het ministerie van OCW.

De samenwerkende musea maken kans op deze subsidie met hun plan om publieksactiviteiten uit te voeren die verband houden met de collectie – en die aanvullend zijn op de activiteiten waarvoor de gemeente of provincie al subsidie verstrekken.

Frans Hals Museum
(Frans Hals Museum, foto: Mo Schalkx)

Juryadvies

Er zijn door 6 musea plannen ingediend en deze zijn door een jury beoordeeld. De jury heeft geadviseerd het Frans Hals Museum in combinatie met het Amsterdam Museum voor te dragen. Een belangrijk deel van de collectie van beide musea bestaat uit schilderkunstige portretten uit met name de 17e eeuw. Deze historische portretten willen zij koppelen aan de verhalen en gezichten van de huidige inwoners van Haarlem, Amsterdam en de andere gemeenten in Noord-Holland, om zo een nieuw hoofdstuk toe te voegen aan de geschiedenis. Een hoofdstuk dat gekenmerkt wordt door een breedheid in sociale klasse, leeftijd, gender en culturele achtergrond.

De musea betrekken verschillende communities bij het plan, waarin co-creatie en participatie centraal staan. Ze zoeken verder samenwerking met diverse andere Noord-Hollandse musea, buurthuizen, zorginstellingen en scholen. In 2024 ronden ze het project af met een duotentoonstelling in zowel het Frans Hals Museum als het Amsterdam Museum. De tentoonstelling combineert de historische portretten met de hedendaagse co-creatie portretten.

De jury vindt dat de hele provincie gebaat is bij de uitwerking van dit plan. Met de combinatie van de collecties, expertises, netwerken en het publieksbereik van deze 2 musea kunnen grote stappen worden gezet waar uiteindelijk het museale veld in Noord-Holland én de rest van Nederland van profiteert. De 2 musea gaan het plan uitwerken en uiterlijk 28 februari 2020 indienen bij het ministerie van OCW (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap).

Challenge

Elke provincie kan een museum voordragen voor deze jaarlijkse subsidie. De provincie Noord-Holland heeft dat gedaan door een Challenge te organiseren waar Noord-Hollandse musea aan mee konden doen. Voorwaarde was wel dat zij minimaal 30.000 bezoekers per jaar ontvangen, een gemeentelijke collectie van (inter)nationaal belang beheren en door een gemeente en/of provincie financieel worden ondersteund.
 
In totaal heeft de provincie 6 plannen ontvangen: van het Stedelijk Museum Amsterdam, het Singer Museum Laren, het WestFries Museum, het Stedelijk Museum Alkmaar, het Frans Hals Museum (in combinatie met Amsterdam Museum) en het Zaans Museum. 
De jury bestond uit Fokelien Renckens (gepensioneerd museumdirecteur), Harry Tupan (algemeen directeur Drents Museum) en Jasper Visser (cultureel ondernemer & senior partner VISSCH+STAM).