Noord-Holland sluit aan bij Schone Lucht Akkoord

(14 januari 2020)

De provincie Noord-Holland gaat samen met het Rijk, diverse gemeenten en provincies werken aan het verbeteren van de luchtkwaliteit in Nederland. De provincie sluit hiervoor aan bij het Schone Lucht Akkoord van het Rijk.

Landelijke landschap met een blauwe lucht

Luchtkwaliteit houdt zich niet aan grenzen. Goede samenwerking is daarom van belang. Samen met het Rijk, gemeenten en andere provincies gaat de provincie aan de slag om de luchtkwaliteit in Noord-Holland, en de rest van Nederland, blijvend te verbeteren. Dit om te zorgen voor gezondheidswinst voor iedereen in Nederland.

Gezondere leefomgeving in Noord Holland

De provincie Noord-Holland heeft een vitale en veelzijdige economische structuur. Tegelijkertijd heeft deze dynamiek effect op de leefomgeving. In sommige regio’s, bijvoorbeeld in het IJmondgebied, het havengebied en rondom Schiphol, staat de luchtkwaliteit onder druk. Gedeputeerde Edward Stigter (Milieu): “Als provincie willen we zorgen voor een gezondere leefomgeving. De luchtkwaliteit in Noord-Holland is de afgelopen jaren al sterk verbeterd. Auto’s worden schoner en steeds vaker elektrisch, de fiets is in de grote steden in opmars, steeds meer energie komt uit zon en wind en de landbouw werkt aan een integrale duurzame kringlooplandbouw. Toch is er ook de komende jaren en decennia nog veel gezondheidswinst te behalen. Het Schone Lucht Akkoord draagt hier goed aan bij.”

Schone Lucht Akkoord

Het doel van het Schone Lucht Akkoord (SLA) is gezondheidswinst voor iedereen in Nederland te realiseren. Door kansen en knelpunten met elkaar aan te pakken, in te zetten op innovaties en elkaar te inspireren bij beleidsontwikkeling gaat de provincie Noord-Holland samen met de andere overheden werken aan het verbeteren van de luchtkwaliteit in Nederland.