Onderzoek kabels en leidingen N243

(15 januari 2020)

De provincie Noord-Holland verricht ten behoeve van de Herinrichting N243 tot 1 april 2020 onderzoek naar kabels en leidingen aan en langs de Noordervaart tussen Alkmaar en Stompetoren.

Aanleiding voor dit onderzoek is het aanleggen van een damwand in de Noordervaart ten die ten behoeve van de herinrichting N243 nodig is.

De werkzaamheden worden vanaf de zuidzijde (stille kant) in de berm en aan de noordzijde middels een ponton in de Noordervaart uitgevoerd en betreffen het controleren van de ligging van ondergrondse kabels en leidingen die de watergang kruisen. Doorgaand verkeer kan in principe gewoon gebruik blijven maken van de weg.

N243

Meer informatie

Met vragen of klachten kunnen weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het provinciale Servicepunt, via telefoonnummer 0800 0200 600 (gratis) of per e-mail: servicepunt@noord-holland.nl