Provincie blijft samenwerken voor Gooise natuur

(16 januari 2020)

De provincie Noord-Holland gaat op een nieuwe manier samenwerken met de Gooise gemeenten en de gemeente Amsterdam om de natuur in deze regio te beschermen en te bevorderen. Op 20 januari ondertekenen alle partijen hiervoor een intentieovereenkomst.

Goois Natuurreservaat Westerheide

Aandachtspunten voor bescherming en bevordering van de natuur krijgen de komende maanden vorm in een zogenoemde Gooise natuuragenda. Daarbij wordt gekeken naar onder andere biodiversiteit, recreatie, erfgoed en een schone omgeving.

De nieuwe samenwerkingsvorm wordt het alternatief voor de deelname van de provincie aan het bestuur van het Goois Natuurreservaat (GNR). Gedeputeerde Staten namen voorjaar 2019 het besluit om uit deze bestuursvorm te stappen. De onderhandelingen over de uittreding zijn naar verwachting aan het begin van de zomer klaar, tegelijkertijd met de afronding van de Gooise natuuragenda.

Gedeputeerde Esther Rommel (Natuur en Landschap): “De provincie blijft natuurlijk betrokken bij de prachtige natuur in deze regio. We zien namelijk dat deze onder druk staat door onder andere woningbouw, mobiliteit en landbouw. Door te blijven samenwerken met de gemeenten kunnen we het belang van deze regio ook onder de aandacht brengen van het Rijk.”

Uittreden

De provincie maakt sinds de oprichting van het Goois Natuurreservaat in 1932 deel uit van het bestuur. Inmiddels vindt de provincie een deelname aan het GNR om 2 redenen onwenselijk.

GNR ontvangt als enige terreinbeherende organisatie van de provincie een jaarlijkse bijdrage aan het exploitatietekort. Dat komt bovenop een structurele bijdrage voor het beheer van het natuurgebied. Dat wil de provincie vanuit het oogpunt van gelijkberechtiging niet langer. De andere terreinbeherende organisaties Staatsbosbeheer, Landschap Noord-Holland en Natuurmonumenten krijgen een dergelijke provinciale bijdrage niet. Daarnaast vindt de provincie het ongewenst mee te besturen in een organisatie waarvan zij ook de vergunningaanvragen en subsidieaanvragen beoordeelt.