Provincie werkt aan natuur in rietlanden Ursem

(28 januari 2020)

Het is nu nog bijna niet voor te stellen, maar over een paar maanden is langs de Ursemmervaart een compleet nieuw rietland gegroeid. Van Oudorp tot aan Avenhorn verbetert de provincie Noord-Holland de natuurwaarden langs 12 km oever.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door Van Aalsburg.

Werkzaamheden aan rietlanden

Versterken natuur

Het gaat om de oevers van de ringvaart van Heerhugowaard en de Ursemmervaart. Deze ringvaart loopt van Oudorp, Oterleek, Rustenburg en Ursem naar Avenhorn. Hier liggen uitgestrekte rietlanden van plaatselijk meer dan 150 meter breed, met enorme natuurwaarden. Verschillende soorten orchissen komen op meerdere plekken voor, net als de moeraslathyrus, veenreukgras en gewone dotterbloem. 

Werkzaamheden

De aannemer heeft het riet gemaaid, zodat het niet te dik wordt. Ook is de bovenste laag voedselrijke grond verwijderd. Hierdoor gaat mos niet overwoekeren en kan een diversiteit aan planten gaan groeien. Op sommige plekken is verder van de kant een nieuwe beschoeiing gemaakt van zogenoemde wiepen: een vlechtwerk van natuurlijke materialen. Tussen de oever en deze wiepen komt nieuw veenmos rietland, dat van oorsprong ook in de regio te vinden was. Het nu nog wat blubberige uitzicht wordt in het voorjaar vervangen door rietpluimen en een rijk leven van rietvogels, eenden en wellicht ook de beschermde Noordse woelmuis. De watersnip is nu alweer gesignaleerd.

De werkzaamheden zijn in het voorjaar van 2020 afgerond.

Waterkwaliteit

De provincie is samen met het Hoogheemraadschap verantwoordelijk voor de kwaliteit van het water. Er is op Europees niveau afgesproken dat de kwaliteit van het grondwater en van sloten, plassen en vaarten vanaf 2015 moet verbeteren. Deze afspraken zijn vastgelegd in de Kaderrichtlijn Water (KRW). De KRW bepaalt dat wateren een goed leefgebied moeten vormen voor de planten en dieren die er thuishoren. Genoemde werkzaamheden komen voort uit deze richtlijn.

Uitgelicht