Raad van State behandelt Provinciaal inpassingsplan N247

(09 januari 2020)

Op 6 december 2019 vond de hoorzitting bij de Raad van State over het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) N247 plaats. Alle partijen en de provincie gaven tijdens de zitting een toelichting over reconstructie van de weg.

Ook hebben alle partijen vragen van de Raad beantwoord. Medio februari/maart 2020 wordt de uitspraak verwacht van de Raad van State.

In het PIP worden, in 1 juridische procedure, alle ruimtelijke bestemmingen rond de N247 vastgelegd. Hierbij worden ook de milieueffecten van de maatregelen aan de N247 onder de loep genomen.