Snoeiwerkzaamheden onder hoogspanningsmasten Waterlandtak-West

(27 januari 2020)

De provincie Noord-Holland voert snoeiwerkzaamheden uit in het gebied Waterlandtak-West nabij Muiden.

Het snoeien is nodig om het gebied onder de hoogspanningsmasten en -kabels vrij te maken van hoge begroeiing. Tegelijkertijd met het snoeien worden onderhoudspaden aangelegd zodat de masten voor toekomstig onderhoud makkelijk bereikbaar zijn. 

Overzicht Waterlandtak-West
Foto: Waterlandtak-West: een groene zone langs A1 Diemen-Muiderberg

De snoeiwerkzaamheden starten maandag 3 februari 2020 en duren naar verwachting twee weken. De aannemer maakt gebruik van materieel dat wordt opgesteld bij de hoogspanningsmasten en daarom wordt geen verkeershinder verwacht.
 

Hoogspanningsmasten
Foto: onder de hoogspanningsmasten worden snoeiwerkzaamheden uitgevoerd

Diemerscheg

Deze werkzaamheden zijn een onderdeel van natuurproject Diemerscheg en worden uitgevoerd door provincie Noord-Holland. Ten zuidoosten van Amsterdam, verspreidt over de gemeenten Diemen, Weesp en Muiden, ligt een serie kleine en grotere gebieden (tezamen project Diemerscheg), die de provincie gaat herinrichten en verbeteren. Door een belangrijke bijdrage te leveren aan het Natuurnetwerk Nederland (NNN) wordt de natuur en biodiversiteit versterkt. Door het (her)inrichten en verbeteren van deze gebieden worden ontbrekende schakels voor dieren (zoals otters en bevers) aangepakt om een aaneengesloten natuurverbinding tot stand te brengen tussen het Naardermeer en Waterland aan de noordkant van Amsterdam. Het vormt voor een deel ook natuurcompensatie voor de aanleg van nieuwe infrastructuur van Rijkswaterstaat.

Meer informatie

Met vragen of klachten kunnen weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het provinciale Servicepunt, via telefoonnummer 0800 0200 600 (gratis) of per e-mail: servicepunt@noord-holland.nl. De werkzaamheden zijn bovendien te volgen via Twitter (@ProvincieNH).