Start bomenkap op 3 februari

(23 januari 2020)

Om ruimte te maken voor de aanleg van de busbaan tussen Uithoorn en Schiphol-Zuid en de herinrichting van de Burgemeester Kasteleinweg in Aalsmeer start de aannemer op maandag 3 februari 2020 met het verwijderen van bomen en struiken. De werkzaamheden duren ongeveer 3 weken.

Voor de herinrichting heeft gemeente Aalsmeer een groenplan opgesteld met ruim 175 nieuwe bomen. Maar voor de aanleg van de weg moet de aannemer vóór het broedseizoen ook bomen kappen. De bomen en struiken staan op plaatsen langs de weg waar straks bijvoorbeeld nieuw wegdek, een rotonde of fietspad komt of die door de (graaf)werkzaamheden te beschadigd raken om veilig te blijven staan. 

Locaties

Op maandag 3 februari 2020 starten de werkzaamheden. Een ecoloog begeleidt de werkzaamheden en controleert de bomen op nestelende dieren. Op onderstaande kaarten is te zien welke bomen en/of struiken worden verwijderd. De groene vlakken geven de locaties aan waar gekapt wordt. Op sommige locaties haalt de aannemer enkel de struikgewassen weg en blijven de bomen staan.

Overzicht te verwijderen bomen en struiken nabij Zwarteweg

Overzicht te verwijderen bomen en struiken nabij Zwarteweg. De groene vakken geven de locaties aan waar gekapt wordt.

Verkeersmaatregelen

Op sommige locaties sluit de aannemer tijdelijk een rijstrook voor de veiligheid van de weggebruikers en werknemers. Het gaat om locaties waar bomen en struiken verwijderd worden die dicht langs de openbare weg staan. Op enkele locaties worden fietsers tijdelijk omgeleid via borden en verkeersregelaars. 

Vergunningen definitief verleend

Om de kap mogelijk te maken hebben gemeenten Aalsmeer en Haarlemmermeer in het najaar van 2019 vergunningen verleend voor de kap van de bomen. In gemeente Aalsmeer is een kapvergunning enkel verplicht voor het kappen van een waardevolle boom. In totaal gaat het in Aalsmeer om 29 waardevolle bomen, waarvan er bij 12 bekeken wordt of deze behouden kunnen worden. Gemeente Haarlemmermeer maakt dit onderscheid niet. Voor het kappen van alle bomen binnen deze gemeente is een vergunning verplicht. Alle vergunningen zijn inmiddels definitief verleend. 

Herplanten bomen

Voor de gekapte bomen in Aalsmeer komen zo’n 175 nieuwe bomen terug in het gebied en komen er heesters tussen de bomen. De gemeente Aalsmeer heeft een groenplan voor de herinrichting van de Burgemeester Kasteleinweg gemaakt waarin de plaats van de nieuwe bomen globaal is vastgelegd. Voor de gemeente Haarlemmermeer wordt ook een groenplan opgesteld. Zodra de nieuwe verkeerssituatie gereed is in 2021, worden de nieuwe bomen geplant in het projectgebied.