Voorlezen maakt je leuker!

(22 januari 2020)

Met als motto ‘voorlezen maakt je leuker’ zijn de Nationale Voorleesdagen 2020 op woensdag 22 januari ingeluid met Het Nationale Voorleesontbijt.

Zita Pels leest voor

Gedeputeerde Zita Pels heeft vandaag tijdens het voorleesontbijt in de Openbare Bibliotheek op het Bijlmerplein in Amsterdam Het Prentenboek van het Jaar ‘Moppereend’ van Joyce Dunbar en Petr Horacek voorgelezen aan kinderen.

Nationale voorleesdagen

Voorlezen is goed voor de taalontwikkeling: zo komen peuters en kleuters in aanraking met nieuwe woorden, leren ze hoe een zin is opgebouwd en wordt hun woordenschat en taalbegrip vergroot. Het doel van de Nationale Voorleesdagen is het stimuleren van voorlezen aan kinderen die zelf nog niet kunnen lezen. 

Bibliotheken

Bibliotheken zijn belangrijke culturele voorzieningen en dragen bij aan de leefbaarheid van een gebied. De provincie Noord-Holland helpt een goed openbaar bibliothekennetwerk en interbibliothecair leenverkeer in stand te houden en te innoveren. ProBiblio voert dit voor de provincie uit. 

Prentenboek van het Jaar 

Het Prentenboek van het Jaar wordt jaarlijks in april gekozen. Een jury van bibliothecarissen kiest uit het complete aanbod van peuterboeken van het voorafgaande jaar. Het belangrijkste criterium is dat het boek – naast een goed verhaal en aantrekkelijke illustraties – voldoende aanknopingspunten biedt voor interactie met de peuters en verwerking in hun spel na het voorlezen. Het Prentenboek van dit jaar is ‘Moppereend’ van Joyce Dunbar en Petr Horacek.

De Nationale Voorleesdagen bestaat sinds 2004 en is een initiatief van Stichting Lezen, georganiseerd door de Stichting CPNB.