Werk aan oevers Niedorpervaart van start

(15 januari 2020)

Aan beide kanten van het kanaal tussen Verlaat en Kolhorn, de Niedorpervaart, herstelt de provincie Noord-Holland 13 kilometer oevers die toe zijn aan vernieuwing.

Niedorpervaart in Noord-Holland

Het werk wordt aangegrepen om natuurvriendelijke oevers te verbeteren, van belang voor het leefgebied van bedreigde inheemse soorten. 
Beens Groep voert het werk uit.

Werkzaamheden

De eerste week worden voornamelijk voorbereidingen getroffen. Vanaf 20 januari begint de aannemer met de damwanden, te beginnen vanaf Kolhorn tot aan richting de Braaksluis.
Omdat de aannemer vanaf het water werkt is de overlast voor de omgeving beperkt. Wel kan er tijdens het plaatsen van damwanden mogelijk enige geluidsoverlast zijn, omwonenden zijn hierover geïnformeerd.

Rietkragen en vleermuizen

De prachtige rietkragen worden na de werkzaamheden weer teruggeplaatst, om flora en fauna zoveel mogelijk te herstellen. Deze methode is eerder succesvol toegepast bij het werk aan het kanaal Schagen-Kolhorn. Ook blijft steeds een rij rietkragen intact. Dat is van belang voor vleermuizen, die de begroeiing gebruiken bij hun vliegroutes en oriëntatie. Op plekken waar dit niet mogelijk is, staat tijdelijk oranje ski-gaas dat vleermuizen kunnen gebruiken bij hun oriëntatie.

Bedreigde rivierdonderpad of ‘kwakbol’

In dit kanaal leven beschermde inheemse diersoorten. Denk bijvoorbeeld aan de rivierdonderpad, in de volksmond ook bekend als de kwakbol. Om de waterkwaliteit en het leefgebied van deze soorten te verbeteren realiseert de provincie daarom natuurvriendelijke oevers. Op bepaalde plekken blijft het drasse gebied achter de damwand. Op andere plekken komt een vlakkere oever, om de verschillende dieren de mogelijkheid te geven uit het water te komen.

Meer informatie

Heeft u vragen over de werkzaamheden? Neem dan contact op met het Servicepunt van de provincie Noord-Holland via telefoonnummer 0800 - 0200 600 (gratis) of mail naar servicepunt@noord-holland.nl of kijk op www.noord-holland.nl/oevers.