Digitale inloopdagen omleidingsroute Amsteldijk-Noord afgelopen

(22 juli 2020)

De digitale inloopdagen over de omleidingsroute Amsteldijk-Noord zijn afgelopen

De provincie dankt iedereen die de tijd heeft genomen om te reageren. Uit de statistieken blijkt dat pagina Digitale inloopdagen zeer goed bekeken is de afgelopen weken. Dat blijkt ook wel uit het aantal reacties. Op de pagina van de digitale inloopdagen staat het overzicht van alle binnengekomen reacties.

Alle reacties krijgen een antwoord van de provincie in een Nota van Beantwoording. De antwoorden op de reacties kunnen gevolgen hebben voor het verkeersbesluit. Daarom worden die eerst aan de bestuurders voorgelegd ter beoordeling. De bestuurders zijn er weer eind augustus, na het zomerreces. De verwachting is dat de Nota van Beantwoording dan in september op deze pagina geplaatst wordt.