Een 2e leven voor kleding bij Wieland Textiles

(03 juli 2020)

De provincie Noord-Holland wil in 2050 volledig circulair zijn. Innovaties zijn daarbij van belang. Bij het Noord-Hollandse textielsorteerbedrijf Wieland Textiles krijgt kleding een 2e leven. Op werkbezoek in Wormermeer hoorde gedeputeerde Zita Pels (circulaire economie) meer over de aanpak.

De provincie Noord-Holland vindt het belangrijk dat het gebruik van primaire en niet-hernieuwbare grondstoffen afneemt en wil dan ook koploper zijn in de transitie naar een circulaire economie. Het is de ambitie om in 2050 100% circulair te zijn en dat het gebruik van primaire grondstoffen in 2030 met 50% is afgenomen. Een circulaire economie is een economie waarin de afname van het gebruik van nieuwe grondstoffen en een stijging van hergebruik van grondstoffen centraal staat.

Textiel is een grote vervuiler voor het milieu. Dit komt door zowel de productie van onder andere katoen als door de verwerking ervan tot kleding, dat vaak maar kort gedragen wordt. Een deel van de kleding krijgt na gebruik een 2e leven, maar met het grootste deel van gedragen textiel wordt niets meer gedaan.
 
Wieland Textiles is een kledinginzamelingsbedrijf. Het bedrijf heeft een sorteerinstallatie ontwikkeld (de Fibersort) dat aan de basis staat om van afvalkleding nieuwe garens, en daarmee nieuwe kleding, te maken. Gebruikte kledingstukken worden gescand en gesorteerd naar samenstelling, kleur en structuur van het materiaal. Kleding dat niet herdraagbaar is krijgt zo toch een 2e leven. Gedeputeerde Pels: “Een bedrijf zoals Wieland Textiles is een goed voorbeeld hoe circulaire economie ook op grote schaal wordt toegepast. Inspirerend om te zien hoe zij dit aanpakken.”

Zita Pels op bezoek bij Wieland Textiles
 
Rond Wieland Textiles is een cluster van bedrijven ontstaan: het Innovation Centre for Circular Textiles (ICCT). Onder de naam Textiles2textiles wordt ingezet op een verdere ontwikkeling om daadwerkelijk van afgedankte kleding nieuwe garens te kunnen maken. In de video legt eigenaar Hans Blom uit hoe Wieland Textiles kleding een 2e leven geeft:

Still van de video