Klaas Telgenhof nieuwe loods herbestemming monumenten

(02 juli 2020)

De provincie heeft Klaas Telgenhof benoemd tot loods herbestemming monumenten in Noord-Holland.

De komende 3 jaar begeleidt hij eigenaren van monumenten bij het benutten van kansen voor ontwikkeling en financiering van herbestemmingstrajecten. De provincie Noord-Holland richt zich naast restauratie en instandhouding ook op duurzame benutting en herbestemming van erfgoed.

Luchtfoto Stelling van Amsterdam

De loods brengt vraag en aanbod bij elkaar waardoor projecten voor herbestemming en verbetering van monumenten sneller van de grond komen. De loods ondersteunt eigenaren en initiatiefnemers die een monument een duurzame toekomst willen geven. Hij richt zich vooral op religieus en agrarisch erfgoed. Daarnaast houdt de loods zich bezig met ontwikkeling van monumenten zoals de Stelling van Amsterdam, objecten bij OV-knooppunten en Markermeerdijken. 

Klaas Telgenhof neemt vanaf 1 augustus 2020 het stokje over van Peter Oussoren, die vanaf 2017 de functie van loods succesvol vervulde. Klaas Telgenhof is zelfstandig bouw- en bedrijfskundige en vervult de functie van loods nu nog in de provincie Zuid Holland.