Nachtelijk onderhoud Waterwolftunnel N201 strak geleide operatie

(06 juli 2020)

De provincie voerde in de nacht van 3 op 4 juli 2020 onderhoudswerkzaamheden uit de Waterwolftunnel in de N201 tussen Hoofddorp en Uithoorn.

Een strak geleide operatie waarbij ruim 100 mensen in 1 nacht alle benodigde onderhoudswerkzaamheden in en aan de tunnel uitvoeren. Regelmatig onderhoud zorgt ervoor dat de tunnel veilig en ongestoord gebruikt kan worden.

3 keer per jaar is er regulier onderhoud aan de Waterwolftunnel en daarvoor gaat de tunnel 1 of 2 nachten dicht. De tweede onderhoudsbeurt dit jaar was vrijdagnacht 3 juli. Van 19.00 uur tot de volgende ochtend 6.00 uur waren ruim 100 medewerkers bezig om de klus aan de 2 tunnelbuizen met elk 2 rijbanen te klaren.

Gedeputeerde Olthof aanwezig

Jeroen Olthof, sinds begin maart gedeputeerde Mobiliteit en Bereikbaarheid, nam een kijkje: "Heel indrukwekkend om met eigen ogen te zien wat er nodig is om ervoor te zorgen dat zo’n tunnel voldoet aan alle veiligheidseisen. Een groot compliment voor de grote groep mensen die met militaire precisie in 1 nacht testen, onderdelen vervangen en ervoor zorgen dat de Waterwolftunnel de volgende ochtend weer veilig open kan voor het verkeer."

Gedeputeerde Olthof in Waterwolftunnel
Jeroen Olthof, gedeputeerde Mobiliteit en Bereikbaarheid

Schoonmaken, asfalteren en inspecteren

In 1 lange werknacht moest veel gebeuren: 2 tunnelbuizen van 670 meter zijn schoongemaakt. Alle wanden zijn gewassen en ook de kolken waar het regenwater door wegloopt, zijn schoongemaakt. Tegelijkertijd stelde een team medewerkers de camera’s en inspecteerde een ander team het asfalt. Buiten de tunnel was een team druk aan het asfalteren en werd het bluswaterreservoir schoongemaakt.

Waterwolftunnel schoonmaak
Schoonmaken van de wanden

Maar ook onder de tunnelbuizen, in de catacomben in de technische ruimten is een ‘tunnelteam’ hard aan het werk geweest om apparatuur te controleren. Denk aan controles van het noodstroomaggregaat en van alle reserveonderdelen zoals camera’s, verlichting en extra telefoons. Onder de tunnel liggen enkele honderden kilometers kabels en leidingen, die de aannemer inspecteerde. Verder moesten ook de vluchtdeuren en de hulpposten waar weggebruikers om hulp kunnen vragen, getest worden.

De infrastructuur van de provincie Noord-Holland, waaronder de Waterwolftunnel, wordt goed en regelmatig onderhouden. Zo blijven de wegen in de provincie veilig en de doorstroming optimaal. Ook worden onverwachte stremmingen en storingen op deze manier zoveel mogelijk voorkomen.

Onderdeel N201

De Waterwolftunnel is onderdeel van de N201 tussen Hoofddorp en Amstelhoek. De N201 is een van de drukste provinciale wegen in Nederland en daarmee is de Waterwolftunnel (met ruim 8 miljoen voertuigen per jaar) een zeer druk bezochte tunnel. Het Waterwolftunnelcomplex ligt in het stuk van de N201 tussen de kruising Fokkerweg aan de Schipholzijde in de gemeente Haarlemmermeer en de kruising Legmeerdijk richting Uithoorn. De tunnel bestaat uit 2 gescheiden tunnelbuizen met elk 2 rijstroken. Het gesloten deel van de Waterwolftunnel, dat de Ringvaart van de Haarlemmermeer kruist, is circa 670 meter lang.