Nieuw onderzoek: geen chroom-6 in slak Harsco (update)

(01 juli 2020)

Ingenieursbureau SGS deed vervolgonderzoek naar de aanwezigheid van chroom-6 in slakkenmateriaal bij Harsco Metals.

Dit gebeurde op verzoek van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG). Uit het onderzoek blijkt dat in geen van de onderzochte monsters chroom-6 is aangetroffen.

Volgens de OD NZKG geeft dit onderzoek aan dat voldoende aannemelijk is dat er geen chroom-6 aanwezig is bij Harsco. In het briefrapport staan de onderzoeksresultaten.

Begin juni 2020 bleek uit een inventarisatie van zeer zorgwekkende stoffen dat er mogelijk chroom-6 is aangetroffen in verschillende slaksoorten.

Update (15 juli 2020)

Alle relevante documenten over dit onderwerp vindt u op de website van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.