Noord-Holland doet eerste stikstofaankoop

(09 juli 2020)

Door de aankoop van gronden bij een melkveehouderij en driekwart van de bijbehorende stikstofvergunning in Burgerbrug, haalt de provincie Noord-Holland een deel stikstofneerslag weg bij de Schoorlse Duinen.

Een schaapsherder die veel natuurbeheer doet voor Natura 2000-gebieden en het Natuurnetwerk Nederland gaat de gronden voorlopig pachten.

De melkveehouderij stond te koop. De stikstofvergunning die dit bedrijf had gaat voor driekwart naar de provincie. Daarvan komt 30 procent ten goede aan de natuur. De resterende 70 procent van deze ruimte kan de provincie op den duur vergeven voor nieuwe vergunningen zoals het bouwen van woningen. Momenteel is het echter nog niet mogelijk om vrijgekomen stikstofruimte van veehouderijen te hergebruiken voor andere projecten, omdat er nog geen regionaal registratiesysteem bestaat. Provincies en het Rijk zijn daarover in overleg.

Het overige kwart van de stikstofvergunning gaat naar schaapsherder Rinnegom Landschapsbeheer om haar bedrijf voort te zetten op deze locatie.

Esther Rommel, gedeputeerde Natuur en Landschap: “Dit is precies wat ik al tijden voor ogen heb: een prachtige win-winsituatie die zowel de stikstofneerslag vermindert, als de natuur versterkt en verloedering van het landschap tegengaat. Daarnaast is het een vrijwillige verkoop en dus niet gedwongen. Het bedrijf stond al lang te koop.”

Het totaal aantal stikstof dat de provincie met deze gronden aankoopt is 2 mol. Ter illustratie, projecten die momenteel een vergunning willen aanvragen, mogen niet meer dan 0.005 mol neerslaan op de natuur om vergunningvrij te starten. Veel woningbouwprojecten halen die norm net niet, waardoor ze extra stikstofruimte nodig hebben.

Schapen

In tegenstelling tot koeien- en paardenmest, stoot schapenmest veel minder stikstof uit. Daarnaast begraast een schaapskudde een natuurgebied zodanig dat de biodiversiteit in het groen toeneemt: de schapen eten planten die juist hard groeien door een teveel aan stikstof, ze verspreiden zaden en er zijn vloeiende overgangen van lage begroeiing naar hogere begroeiing. Dat is belangrijk voor onder andere vele soorten insecten. Dat is ook de reden waarom schaapskuddes worden ingezet voor het herstellen van de natuur in Natura 2000-gebieden.