Omgevingspartijen denken mee over maatregelen voor betere doorstroming

(17 juli 2020)

Bewoners en 15 partijen uit de omgeving van de Bosrandweg/Fokkerweg hebben op 1 juli meegedacht over mogelijke oplossingen voor het gebied. Het overleg vond digitaal plaats.

Knelpunten en oplossingen

Er werd onder andere gediscussieerd over de veiligheid op de Bosrandweg en het goederenvervoer over deze weg. Ook werd de Bosrandbrug uitvoerig besproken, net als de optie om deze te vervangen of om een spitssluiting voor vrachtschepen te introduceren. De aanwezigen bespraken tevens de Waterwolftunnel en de omleidingen in het geval van stremmingen. Er was daarnaast veel aandacht voor de voorzieningen voor fietsers en het openbaar vervoer.

Verslag

De deelnemers werden gevraagd om te reageren op 8 prikkelende stellingen over mogelijke oplossingsrichtingen. Een bundeling van de reacties en opmerkingen van de aanwezigen is terug te lezen in het verslag van het omgevingsoverleg

Vervolg

De mogelijke maatregelen om de doorstroming te verbeteren worden nu verder verkend. Na de zomer wordt de omgeving gevraagd om te reageren op een lijst van voorkeursmaatregelen. Uiteindelijk worden de meest geschikte maatregelen verwerkt in een multimodaal adaptief programma.