Provincie ondersteunt gemeenten bij aanvraag Woningbouwimpuls

(06 juli 2020)

De Woningbouwimpuls van de rijksoverheid biedt een uitgelezen kans om de broodnodige bouw van nieuwe woningen te versnellen en in te lopen op het enorme woningtekort in de regio.

6 gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en verschillende gemeenten in de regio zoals Hoorn en Alkmaar hebben een aanvraag gedaan voor een bijdrage uit deze regeling.

Daarmee doen zij het aanbod om in de MRA ruim 26.000 woningen en in Hoorn en Alkmaar samen zo’n 3000 woningen versneld in aanbouw te nemen. De landelijke bijdrage wordt via cofinanciering aangevuld met een net zo groot bedrag vanuit de aanvragende gemeenten.

Woningbouw

Steun

De provincie Noord-Holland ondersteunt de aanvragen, die voortkomen uit de dringende noodzaak van het terugdringen van het woningtekort met een brief aan de minister van Binnenlandse Zaken.

Cees Loggen, gedeputeerde Wonen: “De enorme woningbouwopgave in Noord-Holland kunnen we alleen realiseren wanneer we als Rijk en regio allemaal ons steentje bijdragen. Het gaat daarbij niet alleen over het versneld bouwen, ook bijbehorende investeringen in infrastructuur en ontsluiting, de investeringscapaciteit van de woningcorporaties en maatregelen voor de betaalbaarheid van de bestaande woningen zijn cruciaal.”