Regioplan Noordzeekanaalgebied zet koers uit voor energietransitie industrie

(01 juli 2020)

Bijna 30 bedrijven in het Noordzeekanaalgebied, groot en klein, zetten verduurzaming hoog op de agenda.

Zij zijn de koplopers in de energietransitie en spelen een sleutelrol om van het gebied de groene stekker voor de regio te maken. De ambities zijn groot, samen kunnen we die realiseren, zo blijkt uit het Regioplan Noordzeekanaalgebied (NZKG).

Gedeputeerde Klimaat & Energie Edward Stigter, voorzitter van het bestuursplatform Energietransitie van het Noordzeekanaalgebied, is trots op het resultaat. “De energietransitie is een complexe opgave, waarbij iedereen een stukje van de puzzel in handen heeft. Alleen door met het bedrijfsleven, overheden en netbeheerder samen te werken krijgen we dat voor elkaar en kunnen we de doelen uit het Klimaatakkoord uitvoeren.” 

Op 30 juni 2020 zijn alle Regioplannen aangeboden aan minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat. Wiebes: “Uit de geplande projecten blijkt dat de bedrijven meer CO2-reductie voorstellen dan de gestelde doelen. We hebben dit soort plannen nodig om onze klimaatdoelen te halen en ons een weg uit de crisis en naar nieuwe groei en innovatie te investeren."

Het Regioplan NZKG geeft een beeld van de ontwikkelingen op het gebied van industriële CO2-emissie reductie en energiebesparing in het Noordzeekanaalgebied. CO2-reductie is haalbaar. Uit de projecten van de bedrijven blijkt dat de initiatieven van de bedrijven kunnen zorgen voor een CO2-reductie van bijna 15 megaton (Mton). Dit is ruim boven de gestelde ambitie van 4,2 Mton voor het Noordzeekanaalgebied. Het grootste deel van deze reductie wordt gerealiseerd met de projecten van Tata Steel (samen 7,4 Mton) en de sluiting van de Vattenfall Hemweg-kolencentrale (CO2-reductie van 2,5 Mton).

Lees meer in het Regioplan Noordzeekanaalgebied.