Samen cabomba aanpakken: helpt u mee?

(20 juli 2020)

In de Loosdrechtse Plassen vormt de woekerende waterplant cabomba al jaren een bedreiging voor de waterrecreatie.

De waterplant, die van nature niet in het Vechtplassengebied voorkomt, verspreidt zich in rap tempo. Dit belemmert de waterrecreatie en de ontwikkeling van overige planten en dieren in het plassengebied.

Bezoekers en inwoners van het plassengebied kunnen helpen om de verspreiding van de waterplanten cabomba en vederkruid te voorkomen. Wat te doen?

  1. Vaar niet door de waterplanten heen.
  2. Gebeurt dit toch, haal de waterplanten dan uit de schroef van uw boot. Zet hiervoor de motor een paar keer in de achteruitstand en haal de stukken uit het water.
  3. Bewaar de stukken in uw boot, voorkom dat stukjes wegdrijven. 
  4. Spoel de schroef van uw boot schoon voordat u de haven in vaart. Zet hiervoor de motor een paar keer in de achteruitstand en haal de stukken uit het water.
  5. Gooi de waterplanten in de groenbak in de haven. 

Woont u aan het water?

Woont u aan het water, en ziet u velden met cabomba of vederkruid? Dan helpt u door het volgende te doen: 

  1. Neem een hark om de waterplanten met wortel en al te verwijderen.
  2. Zet de hark diep in de bagger/het veenslib en trek de hark langzaam omhoog.
  3. Schud de hark zachtjes heen en weer zodat het veenslib eraf glijdt.
  4. Haal de lange zilvergrijze wortels en de waaiervormige bladeren van de hark.
  5. Gooi de waterplanten in een groenbak of leg ze ver genoeg op de oever (minimaal één meter).

Meer weten?

Kijk voor meer informatie over de aanpak van cabomba op www.wijdemeren.nl/cabomba, of stuur een e-mail naar de vereniging via vsca.loosdrecht@gmail.com.

Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen

Overheden zetten zich in om, samen met de VSCA (Vereniging Samen Cabomba Aanpakken), de havens schoon te houden. Dit is mogelijk dankzij het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen. Heeft u vragen over het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen? Stuur dan een e-mail naar secretariaat_ovp@noord-holland.nl

Uitgelicht