Voorbereidende werkzaamheden westzijde Anna’s Hoeve

(24 juli 2020)

In de groenstrook langs de Anthony Fokkerweg in Hilversum komt straks de nieuwe Weg over Anna’s Hoeve. BAM start daar op vrijdag 25 juli met graafwerkzaamheden.

In het midden van het talud wordt een uitsparing gemaakt waarin de weg wordt aangelegd. Aan de oostzijde is het talud straks 3 meter hoog en aan de westzijde 6 meter.

De weg wordt verdiept aangelegd, zodat dieren en omwonenden straks zo min mogelijk last hebben van geluid, licht en beweging. In de definitieve situatie ligt de ingang richting het wandelbos iets noordelijker, namelijk ter hoogte van de Minckelerstraat.

Profieltekening van het talud bij Anna's Hoeve.
Afbeelding: profieltekening van het talud langs de Anthony Fokkerweg.