Bestuurlijk Overleg Industrie & Gezondheid 27 mei 2020

(08 juni 2020)

Bestuurders van de provincie Noord-Holland, de gemeenten Velsen, Beverwijk en Heemskerk, de Omgevingsdienst IJmond en Noordzeekanaalgebied en de GGD Kennemerland overleggen regelmatig over industrie en gezondheid in de IJmond.

Tijdens het Bestuurlijk Overleg Industrie & Gezondheid op 27 mei 2020 is gesproken over het conceptprogramma Tata Steel 2020-2050, de Visie Gezondheid en Luchtkwaliteit IJmond en het gezondheidsonderzoek van het RIVM.

Het op 19 mei 2020 in concept vastgestelde programma Tata Steel 2020 – 2050: Samenwerken aan een gezondere en veilige IJmond wordt de komende tijd besproken met vertegenwoordigers van bewoners- en ondernemersorganisaties uit de IJmond, Provinciale Staten van Noord-Holland, de gemeenteraden van Velsen, Beverwijk en Heemskerk en met Tata Steel zelf. Tijdens het bestuurlijk overleg is vooruitgekeken naar deze gesprekken. De gesprekken hebben als doel om op te halen of het programma compleet is en of de geformuleerde doelstelling en ambities worden gedeeld. De uitkomsten van de gesprekken worden meegenomen bij de definitieve vaststelling van het programma.

Het Programma Tata Steel 2020-2050 loopt vooruit op de Visie Gezondheid en Luchtkwaliteit die voor de IJmond wordt opgesteld. De Visie Gezondheid en Luchtkwaliteit is onder andere de regionale uitwerking van het landelijke Schone Lucht Akkoord (SLA). De bestuurders vragen de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat om de IJmond in aanmerking te laten komen voor de ‘gebiedsgerichte aanpak hoog-blootgestelde groepen’, een instrument onder het SLA. Dit om de totale situatie in de IJmond beter in kaart te krijgen, zodat bekeken kan worden aan welke knoppen gedraaid moet worden om de gewenste gezondheidswinst te behalen. De eerste versie van de visie wordt na de zomer voorgelegd aan bewonersorganisaties en bedrijven.

Tijdens het Bestuurlijk Overleg Industrie & Gezondheid is ten slotte gesproken over het RIVM gezondheidsonderzoek. Het eerste deel van dit onderzoek, het zogenoemde basisonderzoek, wordt op dit moment uitgevoerd. Vanwege de coronacrisis loopt dit enige vertraging op, de rapportage over dit onderdeel wordt nu verwacht in augustus. Het volgende deel van het RIVM gezondheidsonderzoek start na de zomervakantie en loopt tot eind 2021.

Bestuurlijk Overleg Industrie & Gezondheid in de IJmond

Sinds november 2019 overleggen de provincie Noord-Holland, de IJmondgemeenten, de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG), de Omgevingsdienst IJmond en de GGD Kennemerland periodiek in het Bestuurlijk Overleg Industrie & Gezondheid IJmond. Tata Steel is daarbij niet het enige, maar wel een zeer belangrijk onderwerp. Aan het bestuurlijk overleg nemen deel: gedeputeerde Olthof, wethouder Dinjens (Velsen), wethouder Erol (Beverwijk) en wethouder Van Dijk (Heemskerk).