Handreiking provinciale monumenten opgesteld

(23 juni 2020)

Het steunpunt Monumenten & Archeologie Noord-Holland heeft een Handreiking provinciale monumenten gemaakt.

Stelling van Amsterdam

De handreiking (pdf, 919 kB) gaat over het beleid en de procedures die betrekking hebben op provinciale monumenten en is bedoeld voor monumenteneigenaren en gemeenteambtenaren, zoals erfgoeddeskundigen en vergunningverleners.

De provincie Noord-Holland telt ruim 500 provinciale monumenten, waaronder gebouwen, archeologische monumenten, dijkstructuren, een beschermd dorpsgezicht en objecten zoals sluizen en grenspalen. Noord-Holland was de eerste provincie in Nederland die besloot om belangrijk erfgoed zelf te beschermen.