In juli meer duidelijkheid over stikstofruimte voor woningbouw

(23 juni 2020)

Er is nog geen duidelijkheid over de ontwikkelruimte voor de vergunningaanvragen voor Noord-Hollandse woningbouwprojecten. Naar verwachting komt hier medio juli zicht op.

Woningbouw

Er zijn in heel Nederland vergunningaanvragen voor woningbouwprojecten ingediend. Veel aanvragen zijn nog niet compleet. Daarom geeft het Rijk hen extra tijd: aanvragers kunnen ontbrekende stukken tot 1 juli aanleveren. Hierna wordt in het landelijke rekensysteem beoordeeld voor welke projecten er stikstofruimte is.

Omdat de ontwikkelruimte waarschijnlijk niet toereikend is, wordt de stikstofruimte verdeeld volgens het principe ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’. Daarnaast krijgen woningbouwprojecten in de woondealregio’s, zoals de Metropoolregio Amsterdam, en projecten van meer dan 100 woningen voorrang.

Cees Loggen, gedeputeerde wonen: "We zijn met man en macht aan het werk om de woningnood in Noord-Holland te verminderen. Elke woning telt en de provincie doet er alles aan om woningbouw te realiseren en faciliteren. Het is te hopen dat het Rijk snel met duidelijkheid én groen licht komt."
 
In maart maakte het Rijk bekend dat er door de snelheidsverlaging op snelwegen ontwikkelruimte beschikbaar kwam voor woningbouwprojecten die de natuur met extra stikstofneerslag belasten. Vanaf 24 maart konden vergunningen worden aangevraagd.

De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord heeft tot nu toe 27 vergunningaanvragen ontvangen voor woningbouwprojecten in de gemeenten Amsterdam, Bergen, Bloemendaal, Gooise Meren, Haarlemmermeer, Heiloo, Landsmeer, Velsen, Wijdemeren en Zaanstad. Alleen complete aanvragen voor concrete, uitvoerbare woningbouwprojecten kunnen in het rekensysteem worden ingevoerd.

De verwachting dat alle Noord-Hollandse woningbouwplannen gerealiseerd zouden kunnen worden door de snelheidsverlaging was niet hooggespannen. Op de meeste wegen in Noord-Holland gold al een maximum snelheid van 100 kilometer per uur. Daarom wordt ook ingezet op andere maatregelen, zoals versoepeling van de mogelijkheden van interne saldering.

Het kabinet wil ook een drempelwaarde voor de bouw onderzoeken om toestemmingsverlening te vereenvoudigen.