Leefbaarheidsonderzoek N203 Krommenie meer dan 1100 keer ingevuld

(25 juni 2020)

Weggebruikers en omwonenden konden van 14 mei tot 14 juni een online onderzoek invullen over het verbeteren van de leefbaarheid rond de N203 bij Krommenie. In totaal vulden 1152 personen het onderzoek in.

De N203 is 1 van de drukste provinciale wegen van Noord-Holland. Bij Krommenie geeft dit veel overlast aan de omwonenden. De provincie Noord-Holland onderzoekt met welke maatregelen de leefbaarheid op korte termijn verbeterd kan worden.

Geografische punten

Meedoen aan het onderzoek kon door op een kaart aan te klikken wat men prettige en minder prettige plekken langs de N203 vindt. In totaal werden er 1535 punten aangeklikt. Ongeveer 30% daarvan betrof ‘prettige plekken’. Het onderzoek kon anoniem worden ingevuld. Wel is bekend dat deelnemers van diverse leeftijden zijn en grotendeels uit Krommenie én Assendelft komen. Verder vulden zowel gebruikers van de weg als omwonenden het onderzoek in.

Kaart van aangeklikte geografische punten.
 
Aangeklikte geografische punten uit het online onderzoek

Genoemde maatregelen

De deelnemers werden ook gevraagd naar maatregelen waarmee de situatie langs de N203 volgens hen verbeterd kan worden. Dit leverde een flinke lijst met ideeën op. Zo werden onder meer geluidschermen, snelheidscontroles, het aanpassen van de inrichting van de N203, de aanleg van groenvoorzieningen en het aanpassen van de verkeerslichten genoemd. Ook noemden ongeveer 20% van de deelnemers het aanleggen van de Verbinding A8-A9 als oplossing. Deze verbinding is echter niet op korte termijn te realiseren. Hiervoor loopt parallel een ander onderzoek.

Vervolg van het onderzoek

In de zomerperiode worden de ideeën door experts geanalyseerd. Zij onderzoeken deze ideeën op haalbaarheid op de korte termijn, effecten op de 5 leefbaarheidsthema’s en de kosten. Dit levert een lijst van mogelijke maatregelen op die na de zomer worden gepresenteerd op de digitale maatregelenmarkt. Bezoekers kunnen hier meer te weten komen over de effecten en kosten van de maatregelen en aangeven welke maatregelen zij een goed idee vinden.

Op basis van alle opgehaalde informatie wordt een rapportage opgesteld. Hierin zijn alle ingebrachte ideeën en de resultaten van de maatregelenmarkt terug te vinden. Naar verwachting nemen Gedeputeerde Staten begin 2021 een besluit over de treffen maatregelen.