Omgeving denkt mee over Bosrandweg-Fokkerweg

(29 juni 2020)

Tussen 1 april en 31 mei 2020 hebben gebruikers en bewoners uit de omgeving van de Bosrandweg-Fokkerweg via een online meedenkformulier meegedacht over de knelpunten in het gebied en mogelijke oplossingsrichtingen.

Inhoudelijke inbreng vanuit de omgeving

In totaal vulden 80 personen het meedenkformulier in en gaven antwoord op de volgende vragen:

  • Wat zijn voor u de belangrijkste verkeerskundige knelpunten op de Bosrandweg/Fokkerweg?
  • Aan welke oplossingen denkt u om de verkeerssituatie op de Bosrandweg/Fokkerweg te verbeteren?
  • Naar welke thema’s moet volgens u de meeste aandacht uit gaan in de verkeerskundige verkenning?
  • Heeft u nog aanvullende opmerkingen voor de verkeerskundige verkenning Bosrandweg/Fokkerweg?

Samenvatting

Het onderzoeksbureau Goudappel/Coffeng heeft deze waardevolle informatie samengevat. Deze samenvatting staat op de projectwebsite Verkenning Bosrandweg/Fokkerweg.

Vervolg

De resultaten uit de meedenkformulieren zijn meegenomen in de rapportage Probleemanalyse die Goudappel/Coffeng in samenwerking met de provincie Noord-Holland en de projectpartners in juli 2020 afrondt en tezijndertijd op de projectwebsite publiceert. Na het afronden van de probleemanalyse gaat de studie verder met het verkennen van de oplossingsrichtingen, waarbij de diverse omgevingspartijen worden gevraagd om mee te denken over de haalbaarheid, het oplossend vermogen en de prioriteit ervan.