Omgeving tevreden over start werkzaamheden in Hilversum

(16 juni 2020)

Ondanks een heftige start met sloopwerk en het inrichten van een forse bouwplaats op de Oosterengweg in Hilversum, laat het eerste onderzoek naar omgevingstevredenheid positieve cijfers zien.

Van de 111 respondenten die zich als deelnemer hebben gemeld, woont de meerderheid rond de bouwplaats. Van hen is 53% tevreden met de manier van werken en maar liefst 37% meldt zeer tevreden te zijn. Aannemer BAM voert dit onderzoek viermaal per jaar uit. 

De tevreden deelnemers geven aan weinig tot geen overlast te ervaren. Door de corona-uitbraak zijn er nauwelijks verkeersproblemen. Ook de nette bouwplaats, de vriendelijke verkeersregelaars, het respect voor de bouwvakkers en de open, persoonlijke communicatie vallen op. De meeste waardering gaat uit naar de tijdelijke overweg bij de Mussenstraat en de voetgangersoversteek op de Oude Amersfoortseweg. Voor fietsers en voetgangers blijft het gebied daardoor, ondanks alle werkzaamheden, goed toegankelijk. 

Slechts 10% van de respondenten geeft aan op dit moment ontevreden te zijn. Genoemd worden onder meer de smalle voetpaden (waardoor voetgangers nu gedwongen worden elkaar voorrang te geven), overlast van geluid door kranen met rupsbanden, stof en stuifzand en ongewenst vrachtverkeer door de wijk. Irritatie is er vooral over automobilisten die te hard rijden of ten onrechte gebruikmaken van de tijdelijke overweg.

Verbeterpunten

Niet alle punten kunnen direct verholpen worden. Een proef met een bredere voetgangersoversteek op de Oude Amersfoortseweg liet zien dat dit onmiddellijk tot onveilige situaties leidt. Fietsers voelden niet langer de noodzaak om af te stappen en er probeerde zelfs een automobilist over te steken. Als BAM medio juli klaar is met het aanbrengen van de CSM-wanden, dan verdwijnen de rupskranen en daarmee ook de bijbehorende, onaangename geluiden. Om stuifzand tegen te gaan zijn er gedeeltes geasfalteerd. Er wordt gesproeid met water en zo nu en dan wordt een glazenwasser ingezet om de ramen te lappen. Met extra bebording en extra communicatiemiddelen wordt geprobeerd automobilisten en vrachtwagenchauffeurs te dwingen zowel de wijk als de tijdelijke overweg te mijden. 

Deelnemen? Dat kan!

BAM onderzoekt elk kwartaal de tevredenheid in de omgeving. Deelnemers krijgen vragenlijsten toegestuurd waarna een onafhankelijk bureau de resultaten analyseert. Met deze 111 buurtbewoners gaat het om een representatieve steekproef. Toch is het fijn als veel meer belanghebbenden hun mening geven. Wilt u ook deelnemen aan dit onderzoek? Meld u dan aan op Uw mening telt Viermaal per jaar wordt er een dinercheque uitgereikt onder de repondenten: de winnaar mag gaan eten bij restaurant Chef aan de Werf aan de Mussenstraat in Hilversum.