Online gesprekstafels Vitaal Landelijk Gebied

(08 juni 2020)

De provincie Noord-Holland wil de kracht van het landelijk gebied versterken. Daarvoor worden 3 visies opgesteld: Voedsel, Biodiversiteit en Recreatie & Toerisme.

Deze komen in samenspraak met maatschappelijk middenveld en experts tot stand. De provincie organiseert in de maanden juni tot begin september 2020 diverse online gesprekstafels. 

Hoe gaan we om met de grote recreatieve druk in Noord-Holland? Wat zijn de gevolgen van de coronacrisis voor toerisme en recreatie? Hoe kunnen wij ons huidige voedselsysteem aanpassen? Hoe kunnen wij de biodiversiteit versterken en de vele verschillende diersoorten een steun in de rug geven?

Dit zijn enkele van de vragen die de provincie wil beantwoorden in 3 nieuwe visies. Door deze visies gelijktijdig te ontwikkelen worden de kansen optimaal benut om landelijk gebied in de komende jaren te versterken.

Online gesprekstafels

De coronacrisis heeft onze wereld in enkele maanden veranderd. Niet alleen bij de ontwikkeling van de visies maar ook in de gesprekken die de provincie gaat voeren, wordt hiermee rekening gehouden. Dit betekent dat de diverse gesprekstafels met experts en maatschappelijke organisaties online zullen zijn.

Besluitvorming Gedeputeerde Staten

Eind 2020 nemen Gedeputeerde Staten een besluit over de 3 visies. Op de website wordt informatie gedeeld, zodat iedereen het proces kan volgen.

Fietser

De 3 visies kort & bondig


Recreatie & Toerisme

Hoe spreiden we de grote behoefte aan recreatieve mogelijkheden over Noord-Holland, zodat we met z’n allen op een verantwoorde wijze kunnen blijven recreëren? Hoe ontwikkelt het toerisme zich in Noord-Holland? Wat zijn de gevolgen van de coronacrisis voor deze sector? Hiervoor wil de provincie Noord-Holland een visie voor de komende jaren opstellen.

Voedsel

Ons huidig voedselsysteem heeft ons veel gebracht. Toch zorgt het systeem voor steeds meer maatschappelijke discussie. Het milieu, de bodem, de omgeving en de agrarisch ondernemer zelf staan onder druk en ons voedselsysteem gaat veranderen. In de Voedselvisie staat hoe de provincie die overgang samen met andere partijen ondersteunt.

Biodiversiteit

De franjestaart, zandhagedis, kommavlinder en zomertortel komen allemaal voor in de Noord-Hollandse natuur. Deze en andere diersoorten hebben wel een steun in de rug nodig. Herstel van een rijke verscheidenheid van soorten (biodiversiteit) gaat hand in hand met schoon water en vruchtbare bodem. Het helpt bovendien bij het opvangen van de gevolgen van klimaatverandering. De provincie Noord-Holland wil samen met haar partners een masterplan opstellen om de biodiversiteit de komende jaren te versterken.