Provincie houdt voorlopig vast aan geitenstop

(25 juni 2020)

De provincie Noord-Holland houdt voorlopig vast aan de geitenstop die geldt sinds december 2018. De provincie besloot tot een stop omdat uit onderzoek bleek dat omwonenden in straal van 2 kilometer rondom geitenhouderijen een verhoogde kans op longontsteking hebben.

Nieuwe onderzoeksresultaten zijn voor de provincie geen aanleiding om de regels voor de geitenhouderij te herzien.

De provincie houdt voorlopig vast aan de geitenstop.

Het Rijk heeft op 24 april 2020 het onderzoek ‘Veehouderij en Gezondheid Omwonenden III: Longontsteking in de nabijheid van geiten- en pluimveehouderijen in Gelderland, Overijssel en Utrecht’, gepubliceerd. De onderzoekers concluderen in het rapport dat de associatie tussen wonen in de nabijheid van een geitenhouderij en longontsteking in Gelderland, Overijssel en Utrecht in het algemeen niet afwijkt van de eerder gevonden associatie in Noord-Brabant en Limburg. Daarnaast is het volgens hen aannemelijk dat deze associaties ook worden gevonden in andere Nederlandse provincies met geitenhouderijen. Dit onderzoek bevestigt volgens de provincie het besluit om uit voorzorg voor de volksgezondheid een stop te zetten op de geitenhouderij.

Provinciale Staten besloten op 10 december 2018 tot een geitenstop. Het besluit betekent dat het niet meer mogelijk om is een geitenhouderij te nieuwvestigen, een bedrijf uit te breiden of om te schakelen naar een geitenhouderij. De stop geldt ook voor particulieren die hun dieren bedrijfsmatig houden (of daarmee vergelijkbaar zoals de verkoop van geitenproducten). De stop geldt niet als in totaal minder dan 10 geiten worden gehouden.