Provincie stelt subsidie beschikbaar voor opruimen drugsafval

(24 juni 2020)

De provincie Noord-Holland stelt € 37.350,- subsidie beschikbaar om gedumpt drugsafval op te ruimen.

Dit geld is bedoeld voor particulieren, bedrijven en overheden die kosten maken voor het opruimen van drugsafval. In Noord-Holland vonden de afgelopen 2 jaar 22 drugsafvaldumpingen plaats. Het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) heeft op basis daarvan de hoogte van de aan Noord-Holland toegekende subsidie vastgesteld. 

Drugsdumpingen zijn al jarenlang een probleem in Nederland. Het zorgt voor schade aan de bodem en in de natuur. Daarnaast is het slecht voor de gezondheid van mensen en dieren die met gedumpt drugsafval in aanraking komen. 

Grondeigenaar verantwoordelijk voor schadeherstel

De eigenaar van de grond is in eerste instantie verantwoordelijk voor het laten afvoeren en verwerken van het drugsafval. De eigenaar moet ook de schade aan bijvoorbeeld het wegdek, de bodem of planten herstellen. De kosten hiervoor kunnen hoog zijn. Daarom maakt het ministerie van JenV hiervoor jaarlijks tot € 1 miljoen vrij. Het uitgangspunt daarbij is dat particulieren 100% compensatie ontvangen. Overheden ontvangen 50% compensatie.

Aanvraag indienen bij provincie Noord-Brabant

Gedupeerden kunnen tussen 25 juni 2020 en 1 september 2021 hun subsidieaanvraag bij de provincie Noord-Brabant indienen. Deze provincie neemt de aanvragen uit andere provincies in behandeling. Ook adviseert Noord-Brabant waar de aanvraag vandaan komt en de subsidie wel of niet te verlenen. Een belangrijke voorwaarde voor het toekennen van de subsidie is dat de gedupeerde aangifte heeft gedaan bij de politie. 

Informatie over het indienen van een aanvraag voor de subsidie staat op de website van de provincie Noord-Brabant.