Provincie voert wijzigingen ganzenbeleid in

(05 juni 2020)

De provincie Noord-Holland gaat het ganzenbeleid wijzigen. Na overleg met boeren- en natuurorganisaties en de jagersvereniging is besloten een aantal belemmeringen in het beheren van ganzen weg te nemen. Daarnaast neemt de schadevergoeding voor landbouwschade door ganzen vanaf maart 2021 af.

De provincie vergoedt, in gebieden waar ganzen beheerd morgen worden, vanaf volgend jaar 80% van de schade. Dat is in plaats van de huidige 95%. Daarmee wordt de ganzenregeling in lijn gebracht met de regelingen die bestaan voor andere dieren die schade veroorzaken. Het geld dat door deze wijziging vrijkomt, zet de provincie in voor de omslag naar een duurzame agrarische sector.
 
De schadevergoedingen blijven ongewijzigd voor foerageergebieden van ganzen en in Natura 2000-gebieden. Op deze plekken zijn nauwelijks mogelijkheden om ganzen te verjagen vanwege de beschermde natuurstatus.

Deze en andere aanpassingen vormen de uitgangspunten van het nieuwe ganzenbeheerplan dat eind dit jaar wordt vastgesteld. Gedeputeerde Esther Rommel (Natuur, Flora en Fauna): “We begrijpen dat het voor veel boeren vervelend is dat we de schadevergoeding met 15% verlagen. Maar we komen hen ook tegemoet door veel belemmeringen in het beheer weg te nemen. En met het geld dat we niet uitkeren kunnen we veel doen om de sector te helpen verduurzamen.”

“We vinden dat de verantwoordelijkheid voor schadebestrijding deels bij de ondernemer ligt, maar we willen het hen niet onnodig moeilijk maken om iets aan de oorzaak te doen. Daarom schrappen we veel administratieve last om schade te voorkomen en de populatie te beheren. En meldingen kunnen voortaan via een app gedaan worden.”

Faunabeheereenheid

De afgelopen maanden heeft de gedeputeerde uitvoerig gesproken met de grondgebruikers, verenigd in de Faunabeheereenheid Noord-Holland (FBE), over het voornemen van de coalitie het eigen risico te verhogen. De FBE voert het faunabeleid uit waarvoor de provincie kaders stelt. Zij bestaat uit vertegenwoordigers van boerenorganisaties, natuurorganisaties en de jagersvereniging. Voor het uitvoeren van het faunabeleid maakt de FBE-faunabeheerplannen, waaronder het ganzenbeheerplan.

Wijzigingen

Vanuit de FBE was er de wens om ook een aantal zaken voor ganzenbeheer aan te passen. Zo worden aanpassingen gedaan die helpen om populatiebeheer effectiever uit te voeren en de streefstand van de jaarrond verblijvende grauwe gans en brandgans te halen. Het beheer mag gebeuren vanaf 1 uur voor zonsopgang tot en met 1 uur na zonsondergang. Daarnaast verdwijnt met de komst van een meldingsapp een hoop digitaal ‘papierwerk’.

Deze aanpassingen mogen echter geen effect hebben op de populatie trekganzen.

Download de brief aan Provinciale Staten over ganzen en faunaschade (pdf, 126,42 kB).

Infographic ganzenbesluit
Infographic ganzenbesluit (klik op de afbeelding om een grotere versie te downloaden)