8 april: voorlopig ontwerp natuurgebieden Groene Schakel online

(28 maart 2020)

Op woensdag 8 april wordt het voorlopig ontwerp voor de beide natuurgebieden gepubliceerd op de website van de provincie Noord-Holland. De publicatie komt in plaats van de inloopbijeenkomst die vanwege de corona-uitbraak niet door kan gaan.

De documenten worden geplaatst op www.voltooiinggroeneschakel.nl.

Bewoners en belanghebbenden kunnen aan de hand van het nieuwe materiaal tot en met zondag 3 mei digitaal vragen stellen en suggesties doen. Ook een telefonische afspraak behoort tot de mogelijkheden. De provincie gaat vervolgens aan de slag met het uitwerken van het definitief ontwerp (DO). 

Wijzigingen ten opzichte van het schetsontwerp

Ten opzichte van het schetsontwerp dat in september 2019 werd gepresenteerd is een aantal wijzigingen doorgevoerd. De akker op Monnikenberg wordt niet in zijn geheel maar gedeeltelijk afgegraven zodat de das hier zijn voedsel kan blijven vinden. De padenstructuur is hier en daar aangepast zodat er mooiere wandelroutes ontstaan en tegelijkertijd de privacy van de bewoners van het klooster gewaarborgd blijft. En in Anna’s Hoeve is het meest noordelijke vennetje iets opgeschoven richting de berg van Dudok zodat er een duidelijke relatie ontstaat met het Laarder Wasmeer.

Participatieproces

Relevante natuurorganisaties en ook de werkgroep die onder begeleiding van ingenieursbureau Arcadis al vanaf het begin actief meedenkt en -praat, worden expliciet uitgenodigd hun mening te geven. Volgens planning is eind juni 2020 het definitief ontwerp (DO) klaar. Afhankelijk van de ontwikkelingen met het corona-virus vindt dan opnieuw een inloopbijeenkomst plaats. 

Het voltooien van de Groene Schakel 

Er verandert de komende tijd veel in Anna’s Hoeve en op Monnikenberg. Langs de spoorlijn komt een busbaan, er wordt een natuurbrug gebouwd voor overstekend wild en de Weg over Anna’s Hoeve wordt verlegd. Is het bouwen klaar, dan versterkt de provincie Noord-Holland in samenwerking met stichting Goois Natuurreservaat en de gemeenten Hilversum en Laren, de natuurwaarden in het gebied en verbetert de voorzieningen voor recreanten. 


 

Uitgelicht